Ilmastonmuutos

Län­si-Eu­roo­pan tu­hois­ten tulvien uh­ri­lu­ku kasvaa, pe­las­tus­työt jat­ku­vat yhä

Länsi-Euroopan tuhoisten tulvien uhriluku kasvaa, pelastustyöt jatkuvat yhä.