Hävittäjähankinnat

Il­ma­voi­mien hä­vit­tä­jä­tes­teis­sä vii­mei­se­nä on vuo­ros­sa Super Hornet – "G­row­ler on elekt­ro­ni­sen so­dan­käyn­nin mah­ti­ko­ne"

Suomen ilmavoimat testaavat viittä eri hävittäjää nykyisten Hornet-koneiden seuraajiksi. Viimeisenä on vuorossa amerikkalainen Super Hornet.