Henkirikokset

Ex-ri­kol­li­nen Mika "Immu" Ilmen sattui Hel­sin­gin Puo­ti­lan am­pu­ma­sur­man sil­min­nä­ki­jäk­si – näin hän ku­vai­lee ta­pah­tu­mia

Ex-rikollinen Mika "Immu" Ilmen sattui Helsingin Puotilan ampumasurman silminnäkijäksi – näin hän kuvailee tapahtumia