Porot

Enon­te­kiöl­lä on aloit­ta­nut lii­ken­nöin­nin maail­man tiet­tä­väs­ti en­sim­mäi­nen po­ro­met­ro

Enontekiöllä on aloittanut liikennöinnin maailman tiettävästi ensimmäinen porometro. Hiljainen ja luonnonläheinen kulkupeli vie asiakkaat perille varmoin ottein.