Hybridivaikuttaminen

Asian­tun­ti­ja: Venäjän suur­lä­he­tys­tön pyyntö on hyb­ri­di­vai­kut­ta­mis­ta – tar­koi­tus saada suo­ma­lai­set näyt­tä­mään vi­hol­li­sil­ta

Euroopan hybridiosaamiskeskuksen johtaja Jukka Savolaisen mukaan Venäjän suurlähetystön pyyntö ei ole tavanomaista toimintaa. Savolainen pitää toimintaa selvänä hybridivaikuttamisena.