Kirjallisuus: Lapsen kuo­le­maa kä­sit­te­le­vä ku­va­kir­ja voitti 10 000 euron Bot­nia-pal­kin­non

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Van­hus­ten määrä kasvaa ja hoi­ta­jia tar­vi­taan entistä enemmän – hoi­ta­jil­la on suuri mer­ki­tys van­huk­sen hy­vin­voin­nis­sa

Nuoret ovat kiinnostuneita hoitotyöstä, sillä koulutukset suunnitellaan paikallisesti, mutta myös kansainvälisesti innostaviksi. Ikääntyvän toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen ovat keskiössä, kun oppilaitoksissa mietitään tulevaisuutta.

Ikääntyvän omien voimavarojen hyödyntäminen on tärkeää. Lähtökohtana apuvälineen valinnalle on aina ikääntyvän toimintakyvyn arviointi, Maiju Rahko ja Leena Lähdesmäki painottavat.
Ikääntyvän omien voimavarojen hyödyntäminen on tärkeää. Lähtökohtana apuvälineen valinnalle on aina ikääntyvän toimintakyvyn arviointi, Maiju Rahko ja Leena Lähdesmäki painottavat.
Kuva: SIRPA KORTET

Vanhusten määrä kasvaa. Pohjois-Pohjanmaalle on tehty ennuste tuleville vuosikymmenille siitä, että vanhustyöhön suuntautuneita hoitajia tarvitaan entistä enemmän. Tähän on myös koulutusta tarjoavien oppilaitoksien varauduttava.

Oulaisten Jedussa lähihoitajaksi opiskeleva Maiju Rahko tuntee olevansa omalla alallaan. Hoitoalan uutiset hoitajamitoituksista ja palkkatasosta eivät lannista opiskeluintoa vaan tulevaa työuraa kohti edetään teoriatunnit, työelämässä oppiminen ja näyttö kerrallaan.