Tilaajille

Vanha Kaleva: Suuri jal­ki­ne­var­kaus ilmi Å­strö­mil­lä

Kaleva 29.4.1921. Suuri jalkinewarkaus Oulussa. Åströmin kenkätehtaalta warastettu jalkineita yli 20,000 mkn arwosta.

Hugo & Hjalmar Åströmin kenkätehtaan puolelta ilmoitettiin eilen ets. poliisille, että mainitun jalkinetehtaan wiimeistelyosastolta on wähin erin warastettu wiime wuoden lokakuun ja kuluwan huhtikuun wälisenä aikana miesten ja naisten jalkineita 110 paria, joiden arvo on 21,488 mk.