Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Tilaajille

Vanha Kaleva: Suomi on ko­mi­tea­hul­lut­te­lun tyy­pil­li­sin maa!

Kaleva 5.10.1921. 180 komiteaa! U. Auran valtiovarainvaliokunnan jäsenenä oleva kirjeenvaihtaja kertoo lähettämässään kirjeessä, että kun hallitus oli pyytänyt 1 milj. markkaa komiteamäärärahaa korotettavaksi 200,000 päätti valiokunta ottaa selkoa valtion komiteain luvusta. Selonottajat toi komitealle tiedon, että valtiolla on tätä nykyä 180 komiteaa. Mitä nuo kaikki komiteat tekevät, tai tekevätkö ne mitään, siitä ei valiokunta ryhtynyt selkoa ottamaan, totesi vain, että tyypillisin komiteahulluttelun maa on Suomi. Valiokunta päätti puoltaa määrärahan lisäystä, mutta lausui toivomuksen, että hallitus pitäisi jonkunlaista ”rekisteriä” komiteoistaan.

Talwi saapunut Oulun seudulle. Eilistä päiwää wastaan yöllä ja koko eilispäiwän satoi Oulun seudulla ankaran tuulen wallitessa lunta runsaasti. Toisin paikoin keräytyi aina metrinkin wahwuisia nietoksia. Luultawasti ei tämä ensilumi kuitenkaan tullene kauan pysymään, waan saattaa se piankin sulaa, mistä on seurauksena, että ennestään rapaiset tiet tulewat wähäksi aikaa aiwan mahdottomiksi liikenteelle.