Tilaajille

Vanha Kaleva: Suo­ma­lais­ten su­ku­ni­miä ke­rä­tään suureen kir­jaan, ver­ra­ton apu esi­mer­kik­si pa­pis­tol­le

Kaleva 1.6.1921. Suomalaisia sukunimiä käsittäwä teos. Tekeillä Suomalaisuuden Liiton toimesta. Suomalaisuuden Liitolla on tekeillä suuri, kaikkia nykyään käytännössä olewia suomalaisia sukunimiä käsittäwä teos. Nimien poiminta tehdään Suomen waltioarkistossa siellä käsillä olewan 1915 wuoden manttaalikirjojen mukaan ja täydennetään sen jälkeisillä wirallisessa lehdessä julkaistuilla nimen muutoilla. Nimiä on tähän mennessä kerätty kolmesta Uudenmaan pitäjästä yhteensä n. 1,100.

Kirjasta tulee m.m. papistolle werrattomassa merkityksessä olewa käsikirja, jonka awulla wältetään nimiä muutettaessa ottamasta jo käytössä olewia nimiä.