Terveydenhuolto: Myös ou­lu­lai­set jou­tu­vat mak­sa­maan, kun Pohteen pal­ve­lu­ja vä­hen­ne­tään

Vanhat kuvat: Näin pik­ku­jou­lu­ja on juh­lit­tu Oulussa 2000-lu­vul­la

Jääkiekko: Kärpät romahti täy­des­sä Rak­si­las­sa ru­mas­ti, mutta tu­lok­sen takaa löytyy myös valoa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Vanha Kaleva: Siir­to­lai­sik­si Ka­na­daan läh­te­nei­den olot eivät ole ke­hut­ta­vat

Kaleva 17.10.1923. Kun pääsy Yhdysvaltoihin on nyt melkoisesti vaikeutunut, ovat suomalaiset siirtolaiset alkaneet entistä enemmän kiinnittää huomiota Kanadaan. Suomen konsuli Rauanheimo on kyllä pariinkin otteeseen ilmoittanut, etteivät olot siellä ole kehuttavat, eikä siirtolaisten kannattaisi sinne erikoisesti pyrkiä.

Eräs viime kesänä sinne matkustanut oululainen on kirjoittanut täkäläisille tuttavilleen tietoja, jotka vahvistavat konsuli Rauanheimon lausuntoja. Hän kirjoittaa kyllä tulevansa toimeen, palkka on 3:50 dollaria päivässä, ruoka ja asunto maksavat dollarin päivässä. Työ on kuitenkin kovaa, 10 tuntia päivässä – saa kiittää onneaan, kun sellaistakin on saatavissa. Pois hän aikoo sieltä tulla, sillä kotimaassa ovat olot monin verroin paremmat.

Lahjoitus Paawolan suojeluskunnalle

Wiime kesän kuluessa on Ab. Ruukki Oy rakennuttanut Ruukin kylälle täydellisen ja ajanmukaisen ampumaradan, jonka mainittu toiminimi wiime sunnuntaina sanotulla radalla toimitettujen ammuntakilpailujen aikana luowutti lahjana Paawolan suojeluskunnalle. Luowutuksen toimitti Ruukki Oy:n puolesta metsänhoitaja Eero Koskelo. Suojeluskunnan puolesta otti radan wastaan paikallispäällikkö Lunki lausuen samalla kiitoksen sanoja tästä arwokkaasta lahjoituksesta. Rata on rakennettu samaan tapaan kuin Oulussa sijaitseva Oulun metsästys- ja ampumaseuran rata.

Eduskunta kokoontuu tänään keskiviikkona

Eduskunta kokoontuu kesäloman jälkeen ensimmäiseen istuntoon tänään klo 2. Istunnossa jätetään eduskunnalle kuluneen syyskuun ja kulumassa olevan lokakuun aikana valmistuneet parikymmentä uutta hallituksen esitystä, jotka pannaan pöydälle seuraavaan istuntoon.

Tämän lisäksi päiväjärjestys sisältää vain ilmoitusasioita.

Seuraava istunto on perjantaina, jolloin suoritetaan m.m. tulevan vuoden tulo- ja menoarvion lähetekeskustelu.

Munkit valittavat karkoituksesta

Karkoitettavaksi määrätyt Valamon luostarin munkit ovat jättäneet Viipurin läänin maaherralle valituksen anoen, että karkoitusmääräys peruutettaisiin.

Valittajat huomauttavat olleensa Valamossa kukin 20–30 vuotta ja tottuneensa sen elämään niin, että etteivät he toisiin oloihin siirrettynä voisi tulla toimeen. Jos he ovat rikkoneet Suomen lakeja, johtuu se ainoastaan siitä, etteivät he niitä tunne.

Valituskirjelmä on osoitettu sisäministeriölle, jonne se on jo lähetetty.

Vanha Kaleva -sarja kertoo uutisia vuosikymmenten takaa.

Alfa-laval on lypsykone, jonka jokainen maanviljelijä ennemmin tai myöhemmin ostaa, totesi mainoksessaan Oulun maanviljelyskauppa. Kauppa oli laitteen päämyyjä Oulun läänissä.
Alfa-laval on lypsykone, jonka jokainen maanviljelijä ennemmin tai myöhemmin ostaa, totesi mainoksessaan Oulun maanviljelyskauppa. Kauppa oli laitteen päämyyjä Oulun läänissä.