Tilaajille

Vanha Kaleva: Saa­daan­ko elin­tar­vik­keet Ve­nä­jäl­le ajois­sa?

Kaleva 13.5.1921. Wenäjän tiedemiesten auttaminen. Jo wiime syksynä saapui Norjasta Helsinkiin noin 2 waunulastia käsittäwä lähetys elintarpeita, joita oli kerätty Norjan oppineiden keskuudesta lähetettäwäksi Wenäjän nälkäänäkewille oppineille. Näiden elintarpeiden lähettämisestä määräpaikkaansa on jo pidemmän ajan kuluessa neuwoteltu, mutta ei olla onnistuttu saamaan lupaa niiden kuljettamiseksi Wenäjälle.

Tiistaina illalla klo 7 pidettiin Yliopistolla suomalaisten oppineiden kokous prof. R. Tigerstedin puheenjohdolla ja neuwoteltiin siellä siitä, miten elintarpeet saataisiin wiedyksi Wenäjälle. Tämä olisi nyt sitäkin tärkeämpää, kun elintarpeet, jotka käsittäwät pääasiassa jauhoja, korppuja ja sianlihaa, owat waarassa pilaantua.