Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Vanha Kaleva: Ra­ja­jou­kot ottavat näihin ai­koi­hin Pet­sa­mon hal­tuun­sa

Kaleva kertoi, että Petsamon aluetta oltiin näinä päivinä liittämässä Suomeen lopullisesti. Suomalaiset rajajoukot olivat jo ylittäneet rajan. Kaleva näytti kartalla, minne uusi Jäämerelle avautuva raja sijoittui.
Kaleva kertoi, että Petsamon aluetta oltiin näinä päivinä liittämässä Suomeen lopullisesti. Suomalaiset rajajoukot olivat jo ylittäneet rajan. Kaleva näytti kartalla, minne uusi Jäämerelle avautuva raja sijoittui.

Kaleva 11.2.1921. Petsamon alueen ottaminen Suomen haltuun alkanut. Miehityswäkeen kuuluwat etujoukot sivuuttaneet rajan. Majuri Wallenius ilmoittaa Höyhenjärweltä, että hänen rajawartiostonsa etujoukot ovat t.k. 3 p:nä astuneet rajan yli Petsamon alueelle. Sowittuun aikaan t.k. 5 p:nä klo 12 päiwällä saapui hän Suomen hallituksen waltuuttamana kohtaamaan Wenäjän edustajaa Höyhenjärwellä. Wenäjän edustajaa ei kuitenkaan saapunut. Kuten aikaisemmin on mainittu oli kohtauksen tarkoituksena sopia erinäisistä Petsamon alueen luowuttamisen yhteydessä olewista seikoista.

Hylätty wahingonkorwauswaatimus. Rautatien tuottamasta wahingosta waati korwausta Yliwieskan käräjillä talokas J. P. Siewin pit. Kukonkylästä, Kanteessa mainittiin, että wiime heinäkuun 27 p. aamulla klo 5 oli kantajan hewonen yleiseltä laitumelta päässyt lähelle Siewin asemaa olewan rautatien ylikäytäwän kautta radalle, josta kulki kohta siwu juna n:o 1522 sillä seurauksella, että hän rautatiehallitusta welwoitetta, se oli lopetettawa.

Sentähden waatiwaksi hänelle korwaamaan menettämänsä hewosen arvon 8,000 mk:lla. Oikeus harkittuaan asiaa antoi siitä päätöksen hyläten kanteen ja wapauttaen siis rautatiehallituksen korwauswelwollisuudesta.

Kalajoen hoitoalueen kruununmetsät.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.