Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Vanha Kaleva: Puu­ta­va­raa las­ta­taan lai­va­tar­peik­si muun muassa Eng­lan­tiin

Kaleva 25.4.1923. Puutawaramarkkinat. Tilanne edelleen edullinen. Puutawaroiden hinnat owat pysyneet kiinteinä jo noin puoli wuotta, jollaiseksi hinnat wiime syyskuussa muodostuiwat. Oltuaan wuoden 1922 alkupuolella alhaisia nousiwat ne wiime kesänä saawuttaen syyskuussa huippukohtansa.

Markkinat owat olleet harwinaisen wakawat. Tänä wuonna on puutawaroilla ollut jokseenkin tasainen menekki. Tähän saakka on myyty alkawalla purjehduskaudella laiwatawaraksi enemmän kuin 350,000 standarttia.

Myynnit owat tapahtuneet pääasiassa Englantiin, mutta myöskin Ranska on alkanut esiintyä ostajana. Saksaan ei ole myyty ollenkaan. Eri tawaralajit owat menneet hywin kaupaksi.

Ruotsissa on tilanne ollut suunnilleen samanlainen.

Suomalainen nimitetty Calumetin pormestariksi

Washingtonista saapuneen sanoman mukaan on Calumetin pormestariksi ensi joulukuuhun asti nimitetty kansalaisemme Oscar Keckonen.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.