Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Vanha Kaleva: Puo­lus­tus­va­lio­kun­ta­kaan ei ha­lun­nut pe­las­taa Oulun va­rus­kun­taa

KALEVA 30.4.1997  Pohjan prikaati ei saanut armoa eduskunnan puolustusvaliokunnalta. Valiokunta ei tyrmää Oulun ja Vaasan varuskuntien lakkauttamista ja Sodankylän varuskunnan supistamista hallituksen puolustusselonteosta antamassaan lausunnossa.

Vielä maanantaina puolustusvaliokunta oli hyväksymässä tekstin, jossa vaadittiin varuskuntaratkaisun erottamista selonteosta. Lopullisesta lausunnosta valiokunta kuitenkin poisti tekstin äänin 9–7.