Tilaajille

Vanha Kaleva: Pet­sa­mon vä­ki­lu­ku sekä ta­lous­olot sel­vil­le en­sim­mäis­tä kertaa

Petsamo kuului Suomeen vuoden 1921 alusta lähtien. Petsamon lääni oli olemassa yhden vuoden, sillä se liitettiin Oulun lääniin 1922 (Lapin lääni perustettiin 1938). Neuvostoliitolle Petsamo siirtyi sodan jälkeen 1944.
Petsamo kuului Suomeen vuoden 1921 alusta lähtien. Petsamon lääni oli olemassa yhden vuoden, sillä se liitettiin Oulun lääniin 1922 (Lapin lääni perustettiin 1938). Neuvostoliitolle Petsamo siirtyi sodan jälkeen 1944.

KALEVA 5.5.1921. Petsamon läänin väestö ja talous vuonna 1921

Ensimmäinen virallinen suomalainen tilasto Petsamon läänin väkilukusuhteista, asutus- ja elinkeino-oloista, on Petsamon maaherranvirastosta näinä päivinä saapunut valtioneuvostoon. Meillä on tilaisuus esittää tässä tilastosta seuraavat tiedot.