Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Tilaajille

Vanha Kaleva: Oulun torilla on viime päivinä har­joi­tet­tu vil­kas­ta hil­la­kaup­paa

Kaleva 26.7.1922.  Hillamarkkinat. Pohjolan soiden maukasta kesäistä hedelmää, hillaa eli lakkaa on tänä kesänä saatu korjata ja paraillaan korjataan runsaammin kuin pitkiin aikoihin. Sato on nim. harwinaisen runsas. Sitä on myöskin riennetty innolla hywäkseen käyttämään.

Warsinkin rautateitten warsilla olewilla tunnetuilla hillasoilla on liikkunut marjastajia satamäärin. Ja yleensä owat kaikki saaliiseensa tyytywäisiä. Myöskin sisämaasta on hilloja tuotu runsaasti myytäwäksi. Esim. Oulun torilla on wiime päiwinä harjoitettu wilkasta hillakauppaa. Hintojen ollessa werrattain kohtuullisia – 3 á 4 mk. prima tawarasta – owat kaupunkilaiset oikein joukolla rientäneet näitä maukkaita marjoja itselleen talwen waraksi waraamaan. Sen sijaa ei tällä kertaa ole tukkuostajia huomattawammin liikkunut. Tähän asti myytäwinä olleet marjat owat kuitenkin hywin tehneet kauppansa paikallista tarwetta warten.