Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Tilaajille

Vanha Kaleva: Nai­sia­kin sai ottaa se­mi­naa­riin, jos mie­hil­tä jäi tilaa

Kaleva 10.4.1921. Kajaanin seminaari. Toissapäiwänä wahwistetulla asetuksella on Kajaanin seminaari oikeutettu ottamaan nykyään woimassaolewilla ehdoilla syksystä 1921 toistaiseksi myös naisoppilaita, mikäli miespyrkijäin lukumäärä sen sallii. Kouluhallitus oikeutetaan antamaan ne lisämääräykset ja ohjeet, jotka yhteisopetus woi aiheuttaa seminaarin opetussuunnitelmassa.

Oulun kaupungin kansakouluissa on haettavana 30 päivän kuluessa tämän jälkeen tätä päivää lukematta 3 vakinaista miesopettajan virkaa ylemmässä sekä 2 vakinaista naisopettajan virkaa alemmassa kansakoulussa. Palkkaeduista y.m. lähemmin Opettajan Lehden 15 N:ssa sekä Suomen Viral. Lehden N:ssa 83. Oulussa 7 p. huhtik. 1921. Johtokunta.