Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Tilaajille

Vanha Kaleva: Moni köyhä lapsi palelee ilman kenkiä ja vaat­tei­ta

Kaleva 7.9.1921. Waatteita köyhille lapsille. Koska taas on kylmä aika pian käsissä, ja moni köyhä lapsukainen on ilman kenkiä ja muita tarpeellisia waatekappaleita, wetoamme parempiosaisten hywään sydämeen ja laupeuden tuntoon.

Pyydämme että jokainen jolla on jotain, jota woi pois antaa waatewarastostaan, sekä aikuisille että lapsille, luowuttaisi ne käytettäwäksemme niin pian kuin mahdollista, sillä on liian monta palelewaa pienokaista ja wanhusta, jotka tiellemme sattuwat, ilman että woimme niitä auttaa, ellemme saa awustusta työmme ystäwiltä. Awustukset haemme kotoa kun ilmoitetaan postitse.