Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Tilaajille

Vanha Kaleva: Mistä johtuu voin tuntuva hin­nan­nou­su?Kaleva 6.8.1920. Syyt voin hinnan nousuun. Kuten tunnettua, on woin hinta noussut äskettäin n. 4 mk:lla kiloa kohti, niin, että tukkuhinta on nyt 30 mk. ja wähittäishinta 32 mk. Kauppal. on kääntynyt Walion Hangossa olevan pääkonttorin puoleen, tiedustellen, mistä tämä äkillinen ja tuntuwa hinnannousu on aiheutunut ja onko luultawaa, että woin hinnoissa on wielä tämän kesäkauden aikana odotettawissa huomattawampia muutoksia.

Sellaisina tekijöinä, jotka owat waikuttaneet hinnannousuun, mainittiin lähinnä heinäkuussa wallinneen kuiwuuden aiheuttama tuotannon pienentyminen alle sen, mitä se oli wiime wuonna wastaawana aikana.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.