Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Vanha Kaleva: Mistä johtuu voin tuntuva hin­nan­nou­su?Kaleva 6.8.1920. Syyt voin hinnan nousuun. Kuten tunnettua, on woin hinta noussut äskettäin n. 4 mk:lla kiloa kohti, niin, että tukkuhinta on nyt 30 mk. ja wähittäishinta 32 mk. Kauppal. on kääntynyt Walion Hangossa olevan pääkonttorin puoleen, tiedustellen, mistä tämä äkillinen ja tuntuwa hinnannousu on aiheutunut ja onko luultawaa, että woin hinnoissa on wielä tämän kesäkauden aikana odotettawissa huomattawampia muutoksia.

Sellaisina tekijöinä, jotka owat waikuttaneet hinnannousuun, mainittiin lähinnä heinäkuussa wallinneen kuiwuuden aiheuttama tuotannon pienentyminen alle sen, mitä se oli wiime wuonna wastaawana aikana. Kysyntä taasen on koko tämän wuoden ollut suurempi kuin wiime wuonna.

Yleisöltä. "Ainolan vuohen" luojana saan täten kunnioittawimmin kiittää kaikkia niitä, jotka owat myötäwaikuttaneet taideteoksen lunastamiseen kaupungille, sekä samalla pyytää anteeksi hra Watajalta, että minä en ymmärtänyt käydä myöskin hänelle esittämässä pyyntöäni saada asettaa wuoheni Ainolan puistoon. Minä sain nimittäin siihen luwan asianomistajilta – paitsi hra Watajalta – mikä wasta nyt on käynyt ilmi. Ewert Saarnio.

Asuntopula Oulussa. Asunnonwälityskansliaan täällä jätettiin heinäkuun ajalla 72 asuntohakemusta, joiden yhteenlaskettu henkilöluku on 323. Hakemuksia on kaksi yksinäisten muut kaikki perheellisten tekemiä, ja vaihtelee alaikäisten lasten lukumäärä 1 ja 10 wälillä perhettä kohti. Henkilöluwuksi tulee keksimäärin 5,2 perhettä kohden.

Tulipalon sattuessa on siitä tehtävä ilmoitus suoraa paloasemalle puhelimeen n:o 203. Kaupungin vakinainen palokunta on siirretty toistaiseksi rannassa sijaitsevalle ruiskuhuoneelle.

Maikkulan wankilasta karanneet wangit oliwat wielä eilen illalla kiinni ottamatta.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.