Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Vanha Kaleva: Hirvi ra­hoi­tet­tu, met­säs­tys sal­lit­tu vain Pet­sa­mon kih­la­kun­nas­sa

Kaleva 23.5.1923. Hirwi rauhoitettu. Sen metsästys kielletty kaikkialla muualla paitsi Petsamossa.

Tasawallan presidentti on wahwistanut asetuksen lokakuun 20 pnä 1898 annetun, erityisiä määräyksiä metsästyksestä sisältäwän julistuksen muuttamisesta.

Tämän asetuksen mukaan on hirwen metsästys kielletty kaikkialla muualla Suomessa paitsi Petsamon kihlakunnassa, jossa koirashirwen metsästys on luwallinen noudattamalla, mitä metsästyksestä lokakuun 20 pnä 1898 annetun asetuksen 13 pykälässä säädetty.

Luwan koirashirwewn metsästämiseen antaa wuodeksi kerrallaan Petsamon kihlakunnan kruununwouti, joka samalla voi määrätä, montako hirweä enintään saa kaataa.

Sen, joka tällaisen luwan on saanut, tulee ennen marraskuun 1 päiwää sanotulle kruununwoudille toimittaa luotettawien todistajien wahwistama ilmoitus kaadettujen hirwien lukumäärästä, mitkä ilmoitukset sitten on lähetettävä maatalousministeriölle.

Jääsuhteet Oulun edustalla

Useista paikoista rannikolta saamiemme tietojen mukaan alkaa merellä ilmaantua suuria sula-alueita ja joka paikassa sanotaan jäiden olewan jo weratttain heikkoja. Wahwemman tuulen sattuessa uskotaan jäiden hywin helposti lähtewän liikkeelle ja hajaantuwan.

Merenkulkuhallituksen tiedonanto kertoo: Pohjanlahdella on nyttemmin myöskin Waasan saaristo jäistä wapaa ja Walsörain majakalta käsin on Merenkurkku joka suunnalta jäistä wapaa. Perämeren eteläosassa on Kantalahden ulkopuolella meressä ahtojäätä, josta aukeama, kauwempana pohjoisessa on wielä paljon jäätä.

Lehmiä jo laitumella Pyhäjoella

Lehmiä oli laitumella Pyhäjoella jo helluntain edellisellä viikolla. Ei mahtane olla vielä vahvat syötteet elukka paroilla tyhjillä laitumilla, kun siellä on vielä luntakin paikoittain. Mutta parempi sielläkin, kun tyhjässä navetassa.

Äitien päiwän wietto maaseudulla

Yliwieskan Kantokylässä oli samoin juhla. Kansakoulun sali oli kokoontunut äitejä täyteen. Puhetta pitiwät w.t. kansakoulunop. Säilynkangas ja talokas Matti Haikola.

Oppilaat esittiwät wuorokeskustelun ja woimakkaat wirtten säweleet kaikuiwat wäliajoilla. Äideille tarjottiin myös kahwit ja esiintyiwät he juhlassa kukat rinnassa.

Päiwän aamulla kansakoululapset käwiwät kylän sairaiden äitien luona heitä laululla terwehtimässä, saiwatpa siitä muutkin sairaat osansa. Kirkonkylällä wietettiin myös äitienpäiwää samana päiwänä. Äitejä oli tässä tilaisuudessa 200–300.

Vanha Kaleva -sarja kertoo uutisia vuosikymmenten takaa.

Höyryalus Frejan ilmoitettiin välittävän kyytejä kaupungin ja Toppilan salmen välillä. Vuoroja oli päivittäin useita.
Höyryalus Frejan ilmoitettiin välittävän kyytejä kaupungin ja Toppilan salmen välillä. Vuoroja oli päivittäin useita.