Pääkirjoitus: "Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Vanha Kaleva: He­vos­hui­ja­reil­le koitti Oulussa ko­vem­mat ajat – kau­pan­te­ko sal­lit­tiin vain Äi­mä­rau­tiol­la

Kaleva 13.4.1921. Hevosmyyntipäiwät Oulussa.  Erikoisella asetuksella on säädetty, että hewoskauppaa saa harjoittaa ainoastaan sitä warten rakennetulla ja aidatulla alueella, jollainen täällä on wain Äimärautiolla.

Hewoskauppiaille olisi itselleenkin edullista, jos tätä asetusta kaikki noudattaisivat. Sitenhän ostajat woisiwat löytää kaikki myytäwät hewoset samasta paikasta.