Tilaajille

Vanha Kaleva: He­vos­hui­ja­reil­le koitti Oulussa ko­vem­mat ajat – kau­pan­te­ko sal­lit­tiin vain Äi­mä­rau­tiol­la

Kaleva 13.4.1921. Hevosmyyntipäiwät Oulussa.  Erikoisella asetuksella on säädetty, että hewoskauppaa saa harjoittaa ainoastaan sitä warten rakennetulla ja aidatulla alueella, jollainen täällä on wain Äimärautiolla.

Hewoskauppiaille olisi itselleenkin edullista, jos tätä asetusta kaikki noudattaisivat. Sitenhän ostajat woisiwat löytää kaikki myytäwät hewoset samasta paikasta.