Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Tilaajille

Vanha Kaleva: Ase­vel­vol­li­sia ei haluta käyttää tul­li­po­lii­sei­na ra­ja­val­von­nas­sa

Kaleva 7.3.1923. Rajawartioinnin järjestäminen. Muuta neuwoa ei liene kuin turwautua edelleen nykyiseen järjestelmään ja pyytää lisämäärärahaa eduskunnalta. Meille ilmoitetaan: Kysymys rajawartioinnin uudelleen järjestämisestä, joka paraillaan on ministeriwaliokunnan walmisteltawana, joutuu lähipäiwinä waltioneuwoston ratkaistawaksi. Kysymys on osoittautunut siksi waikeasti ratkaistawaksi, että on hywin mahdollista, että hallitus on pakoitettu pyytämään eduskunnalta lisämäärärahaa nykyisen tullipoliisin säilyttämistä warten ainakin toistaiseksi.

Sotawäen ylipäällikkö, samoin kuin puolustusministerikin, wastustaa jyrkästi asewelwollisten käyttämistä tähän tarkoitukseen. Rajakomendantti on taas sitä mieltä, ettei suojeluskuntalaisia woida käyttää rajawartioinnissa. Tehtyjen laskelmien mukaan ei siten syntyisi mitään säästöä, jota eduskunta edellytti kehoittaessaan käyttämään sotawäkeä tähän tarkoitukseen.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.