Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Vanha Kaleva: Äi­tien­päi­väk­si syytä panna koti kuntoon ja pal­vel­la äitiä

Kaleva 20.4.1921.  Äitienpäiwää wiettämään. Kolmannen kerran kehoittaa Kotikaswatusyhdistys äitienpäiwää wiettämään. Ajasta on jo ennemmin sowittu. Juhlat pidetään toukokuun kolmantena sunnuntaina.

Äitien päiwän wiettäminen on ennen kaikkea alotettawa kodin piirissä. Kaikkialla siis kehoitettakoon lapsia ja nuoria, että he warsinkin siksi päiwäksi laittaisiwat kotinsa juhlakuntoon. Niin – nuoret –  kukat pöydille, lehwät ja seppeleet seinille, lauluin ja puhein on äiti sinä aamuna herätettäwä. Sinä päiwänä on erikoisesti äidille osoitettawa palwelusta ja rakkautta.