Festariliput: Qstoc­kin lippuja myyn­nis­sä To­ri.fi:s­sä sa­doit­tain fes­ta­rin lä­hes­tyes­sä

Kuluttajansuoja: Ku­lut­ta­ja­ju­ris­ti: Ter­veys­ta­lo pii­lot­te­lee pal­ve­lu­nu­me­roi­taan ja niiden hintoja

Kolumni

Val­tuus­to to­si­pai­kan edessä ta­lous­ar­vion teossa

-

Oulun valtuustolla on mielenkiintoinen syksy edessä käsitellessään ensivuoden budjettia. Vastuullisuutta tarvitaan, vaikka on vaalit edessä.

Kaupunki on ottanut reippaasti velkaa rahoittaakseen mittavat investoinnit. Heikkenevään taloustilanteeseen on havahduttu.

Ensimmäinen merkittävä toimenpide oli tilata ulkopuolinen konsultti etsimään sopeuttamismahdollisuudet. Hänen esityksensä oli 54 miljoonan säästöt lähivuosille. En kuitenkaan usko tuon riittävän. Olemme menossa vauhdilla sitä kohti, jolloin yhä pienempi väestö käy töissä ja kasvava porukka on työvoiman ulkopuolella. On puhuttu huoltosuhteen heikkenemisestä, sitä tämä tarkoittaa.

Oulu siis elää pitkässä juoksussa heikkenevän taloustilanteen kourissa.

Yrityksissä tavoitteet asetetaan kauas. Sitten laaditaan strategia tavoitteiden saavuttamiseksi ja aletaan toimia niiden toteuttamiseksi. Kaikissa toimissa kysytään: palveleeko se asetettuja tavoitteita ja päästäänkö sillä haluttuun lopputulokseen? Näin pitäisi toimia kunnissakin, päätöksissä on nähtävä kauas.

Selviääkö Oulu vaikeutuvassa taloustilanteessa? Kyllä selviää tekemällä oikeita päätöksiä.

Hetemäen työryhmä antoi Oulullekin evästykset selvitä koronakriisistä. Siinä oli paljon hyvää, joihin on hyvä yhtyä mm. yritystoimintaa tukeviin toimenpiteisiin ja logistiikan parantamiseen.

Oululle hyvät liikenneyhteydet ovat ratkaisevan tärkeät. Yritysten määrä Oulussa on poikkeuksellisen pieni. Yritysten elinvoiman paraneminen ja monenlaisten yritysten perustamisessa kaupungin on syytä käyttää osaavia resursseja.

Sen sijaan investointien lisäämiseen on suhtauduttava kriittisesti. Investoinnit ovat elvytyskeinona kauan koettu myönteinen tapa. Ne kuitenkin lisäävät kaupungin velkaantumista. Olisikin tässä taloustilanteessa pidättäydyttävä vain välttämättömiin investointeihin. Samalla olisi otettava tarkasteluun jo päätetyt investoinnit.

Päätöksentekoa pitäisi laskea alemmas. Aluebudjetointi pitäisi ottaa käyttöön, jota kutsutaan osallistuvaksi budjetoinniksi. Kun alueille annetaan vastuu, pitäisi myös antaa valta päättää alueelle jaettavasta rahasta. Asiantuntemus löytyy nimenomaan sieltä, missä työtkin tehdään. Se muuttaisi ylhäältä annettavat määräykset luoviin ja motivoiviin ratkaisuihin.

Tarkasteluun tuleva ensi vuoden budjetti lienee jo lähtökohtaisesti rajusti alijäämäinen. Se rahoitetaan, kuinkas muuten, velalla.

Veroprosenttia yhdellä korottaminen ei ratkaise Oulun talousvajetta. Saatu hyöty on pian syöty. Tästä ei selvitä, ellei rohkeutta ole kajota rakenteisiin.

Selviääkö Oulu
vaikeutuvassa
talous-
tilanteessa?