Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö myönsi noin 2 mil­joo­naa euroa ra­hoi­tus­ta Ou­lul­le, Hel­sin­gil­le, Es­pool­le ja Turulle kau­pun­ki­lais­da­tan hyö­dyn­tä­mi­seen – avain­ase­mas­sa ka­pun­ki­lais­ten suos­tu­muk­seen pe­rus­tu­va datan käyttö

Tavoitteena on, että kaupunkilaisdatan käyttäminen tapahtuu reilusti, avoimesti ja yhteisten standardien mukaan.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Helsingille, Espoolle, Turulle ja Oululle noin 2 miljoonaa euroa rahoitusta OmaData-hankkeisiin, tiedottaa Helsingin kaupunki. 

Tiedotteen mukaan rahoituksen tarkoituksena on parantaa kaupunkien teknisiä kyvykkyyksiä, jotta kaupunkilaisdatan käytön, yksilönsuojan ja tietoturvan välillä ei tarvitse tehdä kompromisseja. 

Avainasemassa on kaupunkilaisten suostumukseen perustuva datan käyttö. Tavoitteena on, että kaupunkilaisdatan käyttäminen tapahtuu reilusti, avoimesti ja yhteisten standardien mukaan. Tavoitteeseen liittyy myös se, että jos dataa jalostetaan, tulee myös tekoälyn jalostusalgoritmien olla avoimia ja sellaisia, jotka eivät syrji ketään, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedoteen mukaan Oulun kaupunki on laatinut kaupunkistrategian pohjalta Digitaalinen Oulu –toteutusohjelman, jonka keskeisenä tavoitteena on parantaa palvelujen vaikuttavuutta dataa hyödyntämällä. Tavoitteena on, että kaupunki hyödyntää käytettävissä olevan tiedon tehokkaasti kuntalaisten palveluissa, johtamisessa ja kehittämisessä. OmaData-toimintamalli ja kaupunkiyhteistyö luovat edellytykset toimijoiden väliselle tiedonsiirrolle ja yhteentoimivuudelle. Kehittämisyhteistyön edistämiseksi Oulun kaupunki liittyi myös MyData Global järjestöön maaliskuussa 2020.