Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö myönsi noin 2 mil­joo­naa euroa ra­hoi­tus­ta Ou­lul­le, Hel­sin­gil­le, Es­pool­le ja Turulle kau­pun­ki­lais­da­tan hyö­dyn­tä­mi­seen – avain­ase­mas­sa ka­pun­ki­lais­ten suos­tu­muk­seen pe­rus­tu­va datan käyttö

Tavoitteena on, että kaupunkilaisdatan käyttäminen tapahtuu reilusti, avoimesti ja yhteisten standardien mukaan.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Helsingille, Espoolle, Turulle ja Oululle noin 2 miljoonaa euroa rahoitusta OmaData-hankkeisiin, tiedottaa Helsingin kaupunki. 

Tiedotteen mukaan rahoituksen tarkoituksena on parantaa kaupunkien teknisiä kyvykkyyksiä, jotta kaupunkilaisdatan käytön, yksilönsuojan ja tietoturvan välillä ei tarvitse tehdä kompromisseja. 

Avainasemassa on kaupunkilaisten suostumukseen perustuva datan käyttö. Tavoitteena on, että kaupunkilaisdatan käyttäminen tapahtuu reilusti, avoimesti ja yhteisten standardien mukaan. Tavoitteeseen liittyy myös se, että jos dataa jalostetaan, tulee myös tekoälyn jalostusalgoritmien olla avoimia ja sellaisia, jotka eivät syrji ketään, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedoteen mukaan Oulun kaupunki on laatinut kaupunkistrategian pohjalta Digitaalinen Oulu –toteutusohjelman, jonka keskeisenä tavoitteena on parantaa palvelujen vaikuttavuutta dataa hyödyntämällä. Tavoitteena on, että kaupunki hyödyntää käytettävissä olevan tiedon tehokkaasti kuntalaisten palveluissa, johtamisessa ja kehittämisessä. OmaData-toimintamalli ja kaupunkiyhteistyö luovat edellytykset toimijoiden väliselle tiedonsiirrolle ja yhteentoimivuudelle. Kehittämisyhteistyön edistämiseksi Oulun kaupunki liittyi myös MyData Global järjestöön maaliskuussa 2020.