Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Val­tao­sa so­ra­teis­tä on heik­ko­kun­toi­sia, eikä niitä ole ra­ken­net­tu kes­tä­mään ny­ky­päi­vän kuor­mi­tus­ta

Marja-Liisa Alapere kirjoitti otsikolla ”Lana ei korjaa routavaurioita” (Kaleva 6.9./Lukijalta) näkemyksensä Utajärvellä olevan sorapintaisen Naamantien (yhdystie 18607) kunnossapidon puutteista.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus vastaa maanteiden kunnossapidosta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Ely-keskus tilaa kaikki kunnossapitotyöt urakoitsijoilta. Maanteiden kunnossapidon taso on määritelty koko maassa yhtenäisesti.