Energiatalous: Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

Kolumni: To­rin­ran­nan alue suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Val­ta­osa so­ra­teis­tä on heik­ko­kun­toi­sia, eikä niitä ole ra­ken­net­tu kes­tä­mään ny­ky­päi­vän kuor­mi­tus­ta

Marja-Liisa Alapere kirjoitti otsikolla ”Lana ei korjaa routavaurioita” (Kaleva 6.9./Lukijalta) näkemyksensä Utajärvellä olevan sorapintaisen Naamantien (yhdystie 18607) kunnossapidon puutteista.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus vastaa maanteiden kunnossapidosta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Ely-keskus tilaa kaikki kunnossapitotyöt urakoitsijoilta. Maanteiden kunnossapidon taso on määritelty koko maassa yhtenäisesti.