Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Va­kuu­tus­lää­kä­rei­den toi­min­ta koetaan epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si – ou­lu­lais­mies teki kan­sa­lais­aloit­teen

Oululaisen Pertti Latvalan tekemä aloite tähtää siihen, että hoitavan lääkärin antamalla lausunnolla olisi suurempi painoarvo korvauspäätöstä tehtäessä.

Aloite vakuutuslääkärin arvion painoarvon muuttamisesta on julkaistu Kansalaisaloite.fi-palvelussa.
Aloite vakuutuslääkärin arvion painoarvon muuttamisesta on julkaistu Kansalaisaloite.fi-palvelussa.

Vakuutusyhtiössä tai sosiaalivakuutusyhtiöissä työskentelevien asiantuntijalääkäreiden eli vakuutuslääkäreiden toimintaa arvostellaan. Epäoikeudenmukaiseksi koettu toiminta on poikinut kansalaisaloitteita ja eduskunnassa tehtyjä lakialoitteita.

Tammikuussa avattu tapaturmavakuutuslain 41 d §:n muuttamista ja vakuutuslääkärien "mielivaltaista oikeutta kumota hoitavan lääkärin päätös" vastustava kansalaisaloite on kerännyt jo yli 49 000 kannattajaa. Aloite tähtää siihen, että hoitavan lääkärin antamalla lausunnolla olisi suurempi painoarvo korvauspäätöstä tehtäessä.

Kansalaisaloitteen tehnyt oululainen Pertti Latvala perustelee aloitteen jättämistä sillä, että on nähnyt yhdistyksissä ja vertaistukitoiminnassa usean vammautuneen uupuneen korvauksia hakiessaan.

Hänellä on myös omaa kokemusta korvausmenettelystä. Katsastusmiehenä työskennellyt Latvala vammautui loukkaannuttuaan työtapaturmassa vuonna 2005. 

Latvalan mukaan kansalaisaloite on saanut runsaasti kiitosta.

– Kannatuksen määrä yllätti silti, Latvala toteaa. 

Latvala painottaa, että hän on jättänyt kansalaisaloitteen yksityishenkilönä, vaikka toimiikin useassa yhdistyksestä. Työtä hän tekee omalla ajallaan ja rahallaan.

– Rahaa tässä ei liiku, Latvala painottaa.

Vakuutuslääkärien Yhdistys ry:n puheenjohtaja Janne Leinonen kertoo, että vakuutuslääkärin tai vakuutusyhtiössä työskentelevän asiantuntijalääkärin asemaa ei aina ymmärretä.

– Vakuutuslääkäri ei tee diagnooseja tai laadi lääkärinlausuntoja, vaan hän antaa yhtiön sisällä kannanottoja tai arvioita hoitavien lääkärien välittämien tietojen perusteella ja varmistaa lääketieteelliset perusteet korvaukseen tai etuuteen.

Leinonen muistuttaa myös siitä, että vakuutuslääkäri ei itse tee korvauspäätöstä. Korvauspäätöksen tekevät yhtiön asiantuntijat.

Leinosen mielestä ajatus siitä, että hoitavan lääkärin diagnoosi oikeuttaisi suoraan korvauspäätökstä tehdessä ei ole mielekäs.

– Ihminen voisi käydä vaikka kymmenellä tai sadalla eri lääkärillä saadakseen lopulta itseään miellyttävän päätöksen, Leinonen summaa.

Aloitteen tehnyt Latvala painottaa, ettei hän halua, että hoitava lääkäri voisi yksin tehdä korvauspäätöksen. 

– Haluan tämän olevan päänavaus siihen, että saadaan oikeudenmukainen systeemi, Latvala lisää.

Juttua muokattu kello 10:15: Täsmennetty Leinosen kommentteja.

Juttua muokattu kello 12:20: Lisätty Latvalan kommentti jutun loppuun.

Kansalaisaloite

Oikeusministeriön tuottama ja ylläpitämä kansalaisaloite.fi-palvelu avattiin 1. joulukuuta 2012.

Aloitemenettely on kolmivaiheinen. Vireillepanon jälkeen aloite etenee kannatusilmoitusten keräämiseen.

Jos aloitteella on 50 000 hyväksyttyä kannatusilmoitusta, se voidaan toimittaa eduskunnan käsittelyyn.

Tasa-arvoinen avioliittolaki oli ensimmäinen kansalaisaloitteen pohjalta tehty lakimuutos.

Avoinna olevista kansalaisaloitteista eniten kannatusilmoituksia on kerännyt Latvalan tekemä vakuutuslääkärien toimintaan liittyvä aloite lakimuutoksesta.

Muita suosittuja kansalaisaloitteita ovat aloite perintö- ja lahjaveron poistamisesta ja kosmetiikan mikromuovien kieltoon tähtäävä aloite.

Lähde: Kansalaisaloite.fi