Vanhat kuvat: Hurjia vaah­to­bi­lei­tä ja rentoja hip­hop­pa­rei­ta 2000-lu­vun poh­joi­ses­sa

Ulkoilu: Hie­ta­saa­ren hal­koau­to­maat­ti kerää kehuja ja puut käyvät kau­pak­si

Väi­tös­tut­ki­mus: Is­tu­mi­sen tauotus pa­ran­taa sydämen ter­veyt­tä

Sydämen terveyttä voi edistää yksinkertaisesti tauottamalla tiheämmin istumista kevyellä tai ripeällä liikkumisella.

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisimpiä kuolinsyitä. Päivittäinen paikallaanolo, kevyt ja ripeä liikunta vaikuttavat kaikki sydän- ja verisuoniterveyteen.
Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisimpiä kuolinsyitä. Päivittäinen paikallaanolo, kevyt ja ripeä liikunta vaikuttavat kaikki sydän- ja verisuoniterveyteen.
Kuva: Jaakko Mylly

Oulun yliopistossa tehty väitöstutkimus osoitti, että liikkumattomuusjaksojen eli istumisen tai makaamisen rajoittaminen 15–30 minuuttiin ja jaksojen katkaiseminen liikkumalla näyttäisi edistävän sydän- ja verisuoniterveyttä keski-ikäisillä aikuisilla.

Liikkumattomuuden keskeyttämiset voivat olla lyhyitä ja voivat olla joko kevyttä tai ripeää fyysistä aktiivisuutta, esimerkiksi kävelyä.

Jopa 10 minuutin päivittäisen istumisen korvaaminen kevyellä tai ripeällä liikunnalla edisti keski-ikäisten sydän- ja verisuoniterveyttä. Tämä havaittiin useissa seikoissa, kuten insuliinitasoissa, veren rasva- ja glukoosiarvoissa sekä painoindeksissä.

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisimpiä kuolinsyitä. Päivittäinen paikallaanolo, kevyt ja ripeä liikunta vaikuttavat kaikki sydän- ja verisuoniterveyteen. Vaikka liikuntasuositukset kehottavat aikuisia liikkumaan 150–300 minuuttia reippaasti viikoittain, monet aikuiset eivät onnistu noudattamaan suositusta ja viettävät valtaosan päivittäisestä ajasta istuen ja makoillen.

MSc Vahid Farrahin väitöstutkimus tehtiin Oulun yliopistossa ja ODL Liikuntaklinikalla. Se on osa Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortin tutkimusta, johon osallistui 5 840 henkilöä, jotka kävivät kliinisissä tutkimuksissa ja täyttivät laajan kyselyn 46 vuoden iässä. Liikunta-aktiivisuutta ja paikallaanoloa mitattiin kiihtyvyysanturiin perustuvalla aktiivisuusmittarilla kahden viikon ajan.

Master of Science Vahid Farrahi väittelee Oulun yliopistossa maanantaina 14. kesäkuuta 2021.