Vaala pistää 42 voi­ma­lan tuu­li­voi­ma­kaa­van uusiin puihin – syynä es­teel­li­syy­des­tä johtuva me­net­te­ly­ta­pa­vir­he

Vaalassa keskeytetään tuulivoimalakaava ja aloitetaan se kokonaan alusta menettelytapavirheen takia.

Vajaat kaksi vuotta sitten käynnistetty Vaalan Turkkiselän tuulivoimakaava keskeytetään ja aloitetaan kokonaan uudelleen alusta lähtien. Kuvituskuva.
Vajaat kaksi vuotta sitten käynnistetty Vaalan Turkkiselän tuulivoimakaava keskeytetään ja aloitetaan kokonaan uudelleen alusta lähtien. Kuvituskuva.
Kuva: Nina Susi

Vaalassa keskeytetään tuulivoimalakaava ja aloitetaan se kokonaan alusta menettelytapavirheen takia.

Vajaat kaksi vuotta sitten käynnistetty Vaalan Turkkiselän tuulivoimakaava keskeytetään ja aloitetaan kokonaan uudelleen alusta lähtien. Syynä on esteellisyydestä johtunut menettelytapavirhe asian käsittelyssä.

– Palautin kaavan tässä kohdassa valmisteluun ja selvitin lakimiesten kanssa mahdollista jääviyttä, joka liittyy hankealueella olevan yhteismetsän osakkuuksiin, kunnanjohtaja Miira Raiskila kertoo.

Raiskila esittää 9. joulukuuta kokoontuvalla kunnanhallitukselle, että kunnan itäosaan Jaalankaan suunniteltu 42 tuulivoimalan hankkeen kaavoitus lopetettaisiin epäillyn menettelyvirheen takia ja käynnistettäisiin kokonaan uudelleen. 

Uusi kaava-aloite on käsittelyssä samassa kunnanhallituksen kokouksessa kuin edellisen kaavoituksen lopettaminen.

Kunnanjohtajan mukaan hankkeeseen tulee kaavoitusprosessin uudelleen käsittelemisen seurauksena todennäköisesti alle vuoden mittainen lisäaika.

Raiskila kertoo selvittäneensä lakimiesten kanssa mahdollista jääviyttä, jotka liittyvät hankkeen alueella olevan yhteismetsän osakkuuksiin. Virhe on mahdollista oikaista käsittelemällä kaavaprosessi uudelleen.

Voimalat olisivat korkeimmillaan 280-metrisiä, ja alueen pinta-ala 37 neliökilometriä. Alue rajoittuu idässä Puolangan ja Paltamon kunnanrajoihin.

Juttua korjattu kello 13.50: Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila esitti, että hankkeen kaavoitus lopetetaan ja aloitetaan kokonaan uudestaan. Alun perin jutussa kerrottiin, että hän ei esittäisi asiaa käsiteltäväksi kunnanhallituksen kokouksessa, mikä ei pidä paikkaansa.