Oulu

Kaupungin päättäjillä edessä isojen päätösten syksy – kovaa tasapainoilua liiallisen vel­kaan­tu­mi­sen ja vält­tä­mät­tö­mien investointien välillä

Oulun kaupunginvaltuustolla on edessä isojen päätösten syksy. Yksi tärkeimmistä on ensi vuoden talousarviosta päättäminen joulukuussa. Kuva valtuuston budjettikokouksesta viime vuoden joulukuulta. KUVA: Jukka Leinonen
Oulu 23.8.2019 7:00
Antti Ervasti

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala sanoo, että tämän ja ensi vuoden isoin hanke on asema-alueen kehittäminen yhdessä Senaatin Asema-alueet Oy:n kanssa.

– Tavoite on saada asema-alueen kaavamuutos liikkeelle sekä suunnittelu- ja toteutuskilpailutus käyntiin ensi vuonna. Odotamme, että Allas Sea Pool hakee rakennusluvan niin, että rakentaminen alkaisi ensi kesänä, hän sanoo.

Linnanmaan yliopistokampus on Laajalan mukaan merkittävä hanke sinne suunniteltavan uimahallin lisäksi.

– Alueelle tulee palveluja, asuntoja, liikennejärjestelyjä ja lisää joukkoliikennettä. Alueen kaavarunko on parhaillaan käsittelyssä.

Koska kiinteistöjen omistajilla on suunnitteilla korkeita rakennushankkeita, muun muassa Vänmanninsaaren tornihotelli, Laajala pitää tärkeänä Oulun korkean rakentamisen periaatteiden laatimista. Tavoitteena on, että periaatteet hyväksyttäisiin tänä vuonna.

– Tällä viikolla kaupunginhallituksen hyväksymä ympäristöohjelma kokoaa tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Ohjelman tavoite on hiilineutraali Oulu, Laajala sanoo.

Hän uumoilee, että ensi vuoden talousarvio etenee syksyllä entisen kaavan mukaan: kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan 8. lokakuuta, minkä jälkeen esitystä puidaan sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston talousarvioseminaareissa. Kaupunginhallituksen on määrä antaa talousarvioesityksensä marraskuun puolenvälin tienoilla.

Kaupungin menot ovat tänä vuonna 1,3 miljardia. Ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä noin 4,6 miljoonalla.

– Menot sekä ylittyvät että alittuvat, ja ylitystä tasapainottavat kertaluontoiset tulot, Laajala laskeskelee.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan 27 miljoonaa budjetoitua pienempi. Lainaennuste on 3 383 euroa asukasta kohti eli vuoden 2016 tasoa. Tosin väkimäärä on kolmessa vuodessa kasvanut. Lainan kokonaismäärän ennustetaan olevan 694 miljoonaa euroa.

– Velkaa otetaan Investointeihin, joiden taso on korkea. Tämän vuoden budjetissa on investointeja 150 miljoonaa euroa, josta toteutuu noin 130 miljoonaa.
Ensi vuodelle hallinnonalat ja liikelaitokset ovat esittämässä investointeja noin 147 miljoonalla eurolla, jolloin lainamäärä kasvaisi yli 60 miljoonalla 755 miljoonaan.

– Lainamäärä on korkea, vaikka olemme edelleen kaupungin osalta keskitasoa verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Täytyy katsoa, voidaanko joitakin investointeja siirtää tuleville vuosille tai jättää jotakin tekemättä, Laajala pohtii.

Kaupunkikonsernin tasolla lainamäärä on ollut kaupunkien vertailussa pienin, mutta lainan määrä tulee kasvamaan muun muassa Oulun Energian yli 200 miljoonan euron biopolttolaitoksen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 600 miljoonan Tulevaisuuden sairaalan takia.

– Kummatkin investoinnit on kuitenkin välttämättömiä, Laajala toteaa.
Verotuloihin ja valtionosuuksiin on odotettavissa kasvua, mutta se riippuu vielä uuden hallituksen tulevista päätöksistä. Laajala sanoo, että hallitusohjelmaan on kirjattu monia uusia tehtäviä ja velvoitteita, joihin on luvattu täysi valtion rahoitus.

– Rahoitus tulee laskennallisilla valtionosuuksilla, mikä harvoin menee yksiin todellisten kustannusten kanssa.

Tulevien vuosien merkittävimpiä hankkeita ja investointeja ovat Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke 2026, vuosille 2023–2026 ajoittuva 45 miljoonan euron hankkeeksi arvioitu Viinivaaran varavesijärjestelmä, Taskilan vedenpuhdistamon laajennus, vuoden 2025 asuntomessualueen rakentaminen Hartaanselälle ja asema-alueen kehittäminen siihen liittyvine liikennejärjestelyineen yhdessä Senaatin Asema-alueet -yhtiön kanssa.

Kouluverkkotarkastelu taas edessä

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen (kesk.) sanoo, että sivistys- ja kulttuuritoimen kulut kasvavat edelleen, mikä tulee näkymään jo syyskauden päätöksissä.

– Taustalla ovat ikäluokkien kasvu sekä kaupungin omat päätökset muun muassa varhaiskasvatuksen subjektiivisesta oikeudesta ja ryhmäkoosta. Sieltä tulee suurin riski alijäämäiseen budjettiin, hän sanoo.

Viime vuosina on kahdestikin yritetty säästää opetustoimen menoja uudistamalla kouluverkkoa muun muassa pyrkimällä yhdistämään reuna-alueiden kouluja. Molemmilla kerroilla valtuusto on äänestänyt esitykset nurin.

– Kouluverkon on oltava pysyvän tarkastelun kohteena, erityisesti lukioverkko. Vaikka peruskoulussa ikäluokat pienenevät, toisella asteella ne kasvavat. Edessä ovat Lyseon lukion remontti ja Kaukovainion ammattikorkeakoulun opiskelijoiden siirtyminen Linnanmaalle. Onko se käytettävissä johonkin?

Oikarinen sanoo, että keskustelu on kulminoitunut Oulunsalon lukion lakkauttamiseen, mutta se on vain pieni pala kokonaisuutta. Palveluverkon uudistaminen on iso kokonaisuus, joka koskee muitakin palveluja kuin kouluja.

Yksi tärkeimmistä syksyn päätöksistä on Linnanmaan uimahallin suunnittelu ja rakentaminen tulevina vuosina.

Iso pelko Oikarinen mielestä on myös sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu. Hallitus jatkaa sote-uudistuksen valmistelua, missä iso kysymys tulee olemaan kuntien rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa.

– Erikoissairaanhoito on arvaamaton, ja kunnille koituvat kulut saattavat kasvaa hyvin nopeasti.

Ei eletä yli varojen

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Juha Hännisen (kok.) mielestä ensi vuoden budjetti ja suunnitelma vuosille 2021–22 on ehdottomasti syksyn suurin ja tärkein päätettävä.

– Pitää katsoa, että menot ovat tasapainossa tulojen kanssa. Vaikka ollaan vielä loivassa nousukaudessa, velkaa otetaan kohtuullisen reilusti, mikä ei ole oikein hyvää taloudenpitoa. Palveluverkkoa pitää tarkastella jatkuvasti ja lukioverkosta ainakin on tehtävä päätös, Hänninen pohtii.

Isoja rakennushankkeita tulee valtuuston päätettäväksi. Osa niistä on Hännisen mukaan niin sanottuja elinvoimainvestointeja. Ne voivat myös tuoda rahaa kaupungille, eivätkä pelkästään viedä.

– Yli varojen eläminen ei ole kuitenkaan viisasta, ja tämän syksyn aikana on syytä tarkastella investointeja, voidaanko jotakin lykätä tai perua. Rakenteellisia ratkaisuja tulee hakea, ja niihin tarvitaan myös isot työkalut.

Hännisen mielestä tärkeintä on tukea yrittäjyyttä, sillä yksityinen sektori varmistaa julkisen puolen palvelujen rahoituksen.

Hänninen ei usko, että kaupungin päätösten teossa tulisi mistään asiasta kovaa vääntöä.

– Olen huomannut orastavaa konsensusta tässä kaupungissa, mikä perustuu luottamuksen kasvuun. Yhteisymmärrystä on alettu etsiä entistä enemmän, eikä vastakkain asettelua ole yhtä paljon kuin ennen. Uskon, että syksyllä tullaan pääsemään yhteistyöllä hyviin ratkaisuihin joustavammin kuin aikaisemmin.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (143)

Saneeraus päälle sitä on odotettu jo kuntien yhdistymisestä saakka. Nyt on liikaa myötäilty vasemmisto sossu akselia. Emme jaksa enää katsoa sitä asioiden vääristelyä pöytä on vihdoin puhdistettava ja potkuja annettava jos ei ole hyödyllistä tekemistä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Voi hyvänen aika sentään! Herättää nyt päättäjät ja vastuulliset viranhaltijat viimeinkin tekemään työtä sen eteen, että kaupungin verotulot kasvavat. Lisää teollisuutta ja työpaikkoja. Jos työtä näiden eteen olisi tehty niin innokkaasti kuin säästämisen ja kurjistamisen niin taloustilanne olisi hyvä. Ja lopettakaa tässä tilanteessa tuhlaaminen, kuten esim. uimahallien rakentaminen, kuraojien valaiseminen, polkupyörien ostaminen, yms.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Et sitten keksinyt mitään omaa vaan kopioit täällä jo monta kertaa toistettua satua uimahalleista yms.
Ei päättäjät niitä työpaikkoja luo, vaan yhtiöt ja työläiset, mutta kun Oulussa ei ole tekijöitä ja aivan liian kaukana markkinoilta. Eli Oulusta on liian pitkä matka satamaan josta vientiin voidaan tavaraa viedä, joten on aivan liian kallista yrittäjälle viedä tuotetta maailmalle ja saada raaka- ainetta tuoduksi maailmalta.
Siksi yhtiöt muuttavat etelämmäs josta lyhyt kuljetusmatka satamaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

No ei ole kopiointia, vaan tosiasioita, joita esimerkiksi luettelin. Kyllä kaupungin rooli elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja yritystoiminnan edellytysten luomiseen on aivan keskeinen. Tämän asian pitäisi olla jokaiselle täysin selvä. Mitä tulee satamaan, Oulussa on hyvä satama. Oulun alueella on työttömyys varsin huomattavaa, joten työntekijöitä kyllä löytyy ja lisää muuttaa, jos on työpaikkoja. Kannattaa perehtyä asioihin, vain niin saa oikeata, paikkansa pitävää tietoa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kopioit. Oulun satama ei ole hyvä, koska aivan liian kaukana kaikesta, ymmärrätkö.
Oulun satamasta ei laivata muutamia tonneja kenenkään yhtiön tuotteita, koska ei tarpeeksi ole tavaraa mitä kuljettaa ja siksi ne toimitetaan etelän satamiin ja kuljetus sinne on liian kallista.
Ja se, että on paljon työttömiä kertoo siitä, että ei ole osaavia työntekijöitä. Se, että on työttömiä ei tarkoita sitä, että on työntekijöitä, käsitätkö?
Kaupungin rooli on turvata infra, muttei työpaikkoja. Työpaikkoja tarjoaa yhtiöt/ työnantajat ja kaupungin velvollisuus ei ole tarjota töitä kaikille.
Valitettavasti täytyy todeta, että olet ulkona kuin lumiukko tästä aiheesta ja yritähän perehtyä asiaan hiukan ennen seuraavaa kommentointia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllähän sinä kopioit toisten samoja lapsellisia höpinöitä, että uimahalleja ja kaupunkipyöriä ei tarvita.
Kaupungin tehtävä ei ole luoda työpaikkoja vaan ylläpitää kaupungin palveluja jotta yrittäjät olisivat kiinnostuneita tulemaan kaupunkiin.
Oulun satamasta ei rahdata semejä eli ei auta satama mitään yrittäjien ulkomaan vientiin ja tuontiin.
Sellaisia yrittäjiä tuskin Ouluun tulee jotka voisivat Oulun satamaa hyödyntää omiin tarpeisiin.
Perehdyhän nyt oikeasti näihin asioihin, ettei mene ihan pelleilyksi nuo kommenttisi.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hänninen on oikeassa kaupungintalouden menokurin kiristämisestä, menot ja tulot täytyy saada tasapainoon. Mahdollista on myös leikata palkkoja eli kaikkien palkat suhteutetaan työn tulokseen (tulospalkkaus).

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Talvi on tulossa, kalliit turhakkeet polkupyörät heti myyntiin, ennenkuin ne rikotaan! Kelpaa varmaan Helsingin viherhöpertäjille. Ne jotka eivät halua ostaa itsellen pyörää, jos tarvitsevat, kävelkööt, jos ovat vaikka kaljakauppaan menossa. Itse on muidenkin kalliitkin kulkuvälineensä ostettava ja matkansa maksettava, ylimääräisillä veroilla moninkertaistettuna!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miten kaupunki voi myydä sellaista mikä ei ole kaupungin? Et ole näköjään sitten yhtään tilanteen tasalla. Ja uskotko, että Helsingin pyörien käyttäjistä 99% on muita, kuin viherhöpertäjiä. Ne joilla ei ole pyörää, voivat nyt helposti vuokrata ja MAKSAA käytöstään ottamalla sykkelin käyttöön. Kuitenkin saat verohelpotuksia matkoistasi ja kulkupeliesi ostoista, että miten meni noin niin kuin omasta mielestäsi tuo koomentointisi?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oletkohan tilanteen tasalla! On nimittäin niin, että kyllä kaupungille tulee menoja noista pyöristä. Maksut eivät tule kattamaan kaikkia menoja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olen oikeinkin hyvi perillä tilanteesta, mutta ihmettelen vain miten kaupunki voi myydä jotain mitä ei omista?
On nimittäin niin, että kaupunki saa myös rahaa noista pyöristä ja kattaako esim. kirjaston tulot menoja? Aivan eli kirjastolla ei ole tuloja juurikaan, joten miksi tämä asia ei sinua rassaa? Kaikki kun ei kuitenkaan käytä kirjastoa.
Että toinen meistä on hyvinkin tilanteen tasalla ja se toinen et ole sinä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kysymyshän on siitä, että kaupungin menot eivät saa lisääntyä. Jokainen uusi toiminta niitä lisää. Siksi ei saa luoda toimintoja, jotka eivät ole pakollisia tai välttämättömiä. Kirjasto on lakimääräinen. Pyörät eivät. Kannattaa ottaa asioista selvää. Vain niin voi tietää miten asiat todella ovat.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaupungin menot vähenee ja lisääntyy jatkuvasti se ei ole tasaista virtaa milloinkaan.
Kirjasto ei ole lakisääteinen, vaan kuuluu peruspalveluun ihan kuten kaupungin toimet liikkuvuuteen joita tarjota kaupunkilaisille. Kommentoija PAREMPAA ODOTTAVA ottaa nyt vaan selvää eikä nolaa itseään enempää.
Pyöristä kaupunki saa tuottoa, mutta verorahoilla tarjotuista palveluista harvemmin. Eli mikä ero näillä asioilla on? Mieti sitä samalla kun otat asioista selvää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaupungin menot lisääntyvät ja vähenevät kulloisenkin tilanteen mukaan, jopa vuodenajat sen määräävät.
Piäisikö mielestäsi kaupungin puistotyöntekijät irtisanoa, koska puistoja ei ole pakko pitää kunnossa, kun minä en käytä puistoja? On paljon asioita mitä sinä et halua, mutta kuitenkin tehdään paljon sellaista mitä tehdään kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin eteen.
Asiat kun nyt ovat vain niin, että kaupunkipyörät tuli ja hyvä niin, sekä uimahalleja rakennetaan lisää. Linja- autoreittäjäkin lisätään vaikket sinä halua.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onko Oulussa jotakin joka viitta tuhon sanaan.
Jos kulttuuriteko on esim. puistojen uusimisen yhteydessä puiden , melkein täydellinen, hävittäminen niin on.
Jos hyväpintaisen katuosuuden jalkkäytävän pinnoitteen vaihtaminen on vaikeakulkuiisempaan ja kalliimpaan pikkumuku kivetykseen niin on.
Näitä tuon tasoisia kulttuuritekoja löytyy Oulun kaupungista satoja.
Tulee olemaan ylivoimainen kisassa

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oulussa tuhotaan kaupungin historia. Miksi? Oulussa työllistetään tyhmät, viisauden täytyy työtä saadakseen muuttaa muualle. Miksi? Oulussa tuotetaan vain rahvasta kulttuuria. Miksi?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oulussa laadukkaat palvelut puuttuu. Antell lopetti leipomon ja sen jälkeen hyviä leipiä ja leivonnaisia ei olla syöty. Kulttuuripalvelujen lisätään mutta pitää kysyä, missä Oulussa saa kokea laatukulttuuria? Kulttuuri Oulussa on heikkotasoista, ei kiinnosta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei ole aikaa leipoa, työ vie kaiken ajan. Työtä aamu kuudesta ilta yhteentoista. Yritystoiminta on sitä, työntekoa kotoa ympäri maapallon aikavyöhykkeiden mukaan, 24/7.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kuitenkin on aikaa kommentoida?? Joo´o onhan se selitys tuokin.
Onko nykyään turhasta valittaminenkin jo yritystoimintaa?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (143)

Uutisvirta

13:28
Oikeusasiamies: Poliisin virkamerkit loukkaavat kielten yhdenvertaisuutta – polis lukee pienemmällä kuin poliisi
12:46
Arvio: Kaikki saavat kimaltaa tavallaan – hienovaraisesti Louna-Tuuli Luukka kiteyttää muunsukupuolisten ja transihmisten tarinat seikkailuhenkisiksi dinosaurusfaabeleiksi
12:23
Seppo-koira valittiin Hyvän mielen lähettilääksi – "Pienistä asioista nauttiminen on tie onneen"
12:17
Pororikas Johan Aslak Labba ei ymmärrä "nuorten kiihkoa" eikä "lukeneiden riitelyä" saamelaisten sorrosta: "Asuntolassahan oli herrojen oltavat" Tilaajille
12:02
Hirvi putosi jäihin Kuhmon Nuolijärvellä – eläin pääsi pälkähästä ennen kuin pelastuslaitos ehti paikalle
11:47
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri haluaa reaaliaikaisen seurannan antibioottien kulutukseen – ”Toivomme, että se olisi valtakunnallinen hanke"
11:25
Postialan lakko jatkuu, sähköliitto tukilakkoon – Palta olisi hyväksynyt sopimuksen: "Olemme tulleet vastaan keskeisissä riitakysymyksissä"
52
Oulun kaupunki jakaa 2000 lamppua pyöräilijöille – tempaus on osa valtakunnallista Pyöräilytalvi-viikkoa
43
Kaupunginhallitus päätti: Linnanmaan uimahallin rakentaminen aloitetaan jo ensi vuonna
40
IMF:ltä tylyt terveiset Suomen velkaantumisesta: Rinteen hallituksen tavoite ei toteudu, dieselin ja turpeen veroalet pois tai muita säästötoimia
39
Postialan lakko jatkuu, sähköliitto tukilakkoon – Palta olisi hyväksynyt sopimuksen: "Olemme tulleet vastaan keskeisissä riitakysymyksissä"
23
Huuhkajat päätti EM-karsinnat tappioon, Kreikka voitti 2-1 – häviö tietää paikkaa arvonnan neloskorissa
22
Oulun yliopistokampus toimiva nykyisellään – mikä on se malli, johon visio yliopistosta keskustassa perustuu? Lukijalta
18
Led-valo kertoo, milloin suihkun käyttö kannattaa lopettaa – oululaisyritys kehitti suihkuvahdin, joka saa tarvitsemansa energian virtaavasta vedestä

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi ja Kemijärvi jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä oleva lumi tamppautuu liukkaaksi.

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

19.11.

Fingerpori

19.11.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan kokonaistavoittavuus on 86 % Oulun markkina-alueen kuluttajista viikossa.

Kaleva Media Yrityspalvelut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityspalvelut/


stats-image