Qstock: Korona johti viiteen pe­ruu­tuk­seen lop­puun­myy­dys­sä ta­pah­tu­mas­sa

Kolumni
Tilaajille

Uu­siu­tu­mat­to­mat luon­non­va­rat ovat osa kes­tä­vää ja vas­tuul­lis­ta ku­lu­tus­ta

Kaivostuotanto metallien kierrätyksen lisäämisen kanssa kykenee vastaamaan kasvavaan raaka-aineiden kysyntään, Timo Lindborg kirjoittaa.

Luonnonvarat liittyvät erottamattomasti ilmastonmuutoksen, biologisen monimuotoisuuden vähenemisen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Eri mediakanavissa käytävissä keskusteluissa ja jopa politiikkalinjausten valmistelussa pidetään usein lähtökohtana, että uusiutuvien biomassapohjaisten tuotteiden käytön lisääminen on kestävää ja vastaavasti mineraalisten ja metallisten luonnonvarojen käyttö on kestämätöntä.