Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Uusien ky­lä­läis­ten ja mök­ki­läis­ten toi­vot­ta­mi­nen ter­ve­tul­leek­si toi Vuoden jär­jes­tö­te­ko -pal­kin­non Luohuan Maa­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­le

Luohuan Maaseutuyhdistys ry on palkittu Vuoden järjestöteko 2022 -palkinnolla. Palkinto julkistettiin maanantaina Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä.

Yhdistys valittiin voittajaksi 26:n ehdotuksen joukosta. Tänä vuonna järjestöteon teemana oli osallistumisen kokemus.

Esityksessä perusteltiin Luohuan Maaseutuyhdistyksen valintaa sillä, että se on toivottanut uudet kyläläiset ja mökkiläiset tervetulleeksi kylälle. Uudet asukkaat on toivotettu tervetulleiksi henkilökohtaisesti.

Vuoden järjestöteon voittanut yhdistys palkitaan 1 000 eurolla. Palkinto jaettiin nyt neljännen kerran.