Loirin kuolema: Ve­sa-Mat­ti Loiri osasi nau­rat­taa ja it­ket­tää

Pääkirjoitus: Kar­hun­kaa­to­lu­vil­la tehdään temp­pu­ja – valitus voi estää kar­hu­jah­din tänä syksynä

Uusi väi­tös­tut­ki­mus osoit­taa sikiön ja lapsen kasvun yh­tey­den kes­ki-iän sydän- ja ve­ri­suo­ni­ter­vey­teen

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat merkittävä kuolinsyy Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Sydän- ja verisuonisairastavuuteen ja -terveyteen liittyvien tekijöiden ymmärtämisellä on suuri kansanterveydellinen merkitys.
Sydän- ja verisuonisairaudet ovat merkittävä kuolinsyy Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Sydän- ja verisuonisairastavuuteen ja -terveyteen liittyvien tekijöiden ymmärtämisellä on suuri kansanterveydellinen merkitys.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Lääketieteen lisensiaatti Nelli Korpelan väitöstutkimus osoittaa varhaisen kasvun olevan yhteydessä sydämen rakenteeseen ja autonomiseen säätelyyn keski-iässä.

Nykytiedon mukaan monien sydän- ja verisuonisairauksien alkuperä juontaa juurensa lapsuudesta ja jopa sikiöajoilta. Väitöstutkimuksessa selvitettiin syntymäpainon ja lapsuuden kasvun yhteyttä sydämen autonomiseen säätelyyn, rakenteeseen ja toimintaan keski-ikäisessä väestössä.

Tutkimus pohjautui Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntyneiden kohorttiin ja heistä jo sikiöajoilta kerättyihin tietoihin. Kohorttilaisten ollessa 46-vuotiaita heiltä tutkittiin sykevaihtelua sekä baroheijasteherkkyyttä, jotka kuvaavat sydämen autonomista säätelyä. Osalle tehtiin myös sydämen ultraäänitutkimus.

Tutkimus osoitti, että miehillä suurempi syntymäpaino liittyi heikentyneeseen sydämen autonomiseen säätelyyn aikuisuudessa. Vastaavaa yhteyttä ei havaittu naisilla. Syntymäpainolla ei ollut olennaista yhteyttä sydämen vasemman kammion rakenteeseen tai toimintaan aikuisuudessa.

Varhaislapsuuden kasvun huomattiin liittyvän heikentyneeseen sydämen autonomiseen säätelyyn sekä sydämen rakenteellisiin muutoksiin aikuisuudessa. Etenkin lapsuuden painoindeksin varhainen kääntyminen nousuun sekä korkeampi painoindeksi imeväisiässä ja lapsuudessa olivat merkittäviä tekijöitä.

Väitöstutkimuksessa todettiin myös, että elinikäisellä liikunnalla on suotuisa yhteys sydämen autonomiseen säätelyyn aikuisuudessa.

Lääketieteen lisensiaatti Nelli Korpela väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 12. kesäkuuta. Väitöstilaisuutta voi seurata livenä netissä klo 12 alkaen.