Koulutus: Par­tu­ri-kam­paa­moil­la on pula pä­te­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä

Panimot: Kemiin pe­rus­te­taan panimo, jonka tarina on kuin elo­ku­vis­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Kolumni
Tilaajille

Uusi tek­no­lo­gia avuksi il­mas­to­tal­koi­siin

Kannusteiden kautta kestävään kasvuun panostamalla Suomella tulee olemaan pieni hiilijalanjälki, mutta suuri kädenjälki ilmastotyössä.

Viime viikkoina on keskusteltu toimenpiteistä, joilla saavutamme hallitusohjelman tavoitteen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035. Tavoite on yhteinen, mutta keinot vaihtelevat puolueiden välillä. Tavoitetta kohti vie myös kaksi toisiaan tukevaa polkua: päästöjä pitää pystyä vähentämään ja samalla hiilensidontaa kyetä lisäämään.

Ilmastonmuutosta ei voiteta vain kielloilla ja rangaistuksilla, vaan tarvitaan myös kannusteita sekä uutta teknologiaa. Jos ihmiset kokevat ilmastotoimet oman arjen tasolla kohtuuttomiksi, ei niihin silloin sitouduta.