Jääkiekko: Kuun­te­le suoraa lä­he­tys­tä Kär­pät–TPS-ot­te­lus­ta

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Uudelta kes­kus­ta­kir­jas­tol­ta toi­vo­taan pe­rin­teis­ten hil­jais­ten tilojen lisäksi uu­den­lai­sia te­ke­mi­seen liit­ty­viä tiloja, toi­veis­sa esi­mer­kik­si puu­työ­ti­lo­ja

Oulun kaupunginkirjasto muuttuu peruskorjauksen myötä keskustakirjastoksi. Hankeselvityksen on määrä valmistua syksyllä.

Oulun kaupunginkirjaston järjestämän kyselyn mukaan uudelta keskustakirjastolta toivotaan hiljaisuuteen ja erilaisiin toimintoihin soveltuvia erillisiä tiloja.
Oulun kaupunginkirjaston järjestämän kyselyn mukaan uudelta keskustakirjastolta toivotaan hiljaisuuteen ja erilaisiin toimintoihin soveltuvia erillisiä tiloja.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunginkirjaston huhti–toukokuussa tekemä verkkokysely paljastaa, että uudelta keskustakirjastolta toivotaan perinteisten hiljaisten tilojen lisäksi uudenlaisia, aktiiviseen tekemiseen suunniteltuja tiloja. Kyselyyn vastasi 288 ihmistä.

Kaupunginkirjaston tiedotteen mukaan nykyisessä pääkirjastossa arvostettiin laajaa kokoelmaa ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Myös kirjaston perinteisyyttä arvostettiin. Erillisten kerrosten ja osastojen nähtiin mahdollistavan äänimaailman pysyminen rauhallisena.

Kirjastolta kaivattiin "olohuonemaisuutta", joka olisi rauhallisista tiloista erillinen tila, jossa olisi mahdollista viettää aikaa ystävien kanssa.

Vastauksissa korostui tarve pienille hiljaiseen työskentelyyn soveltuville tiloille kuten äänieristetyille lukutiloille sekä suuremmille varattaville ryhmätyöhön soveltuville saleille.

Lisäksi toivottiin tekemiseen liittyviä tiloja kuten pelihuoneita, LP-levyjen kuuntelumahdollisuutta, puutyötiloja ja soittotiloja. Kirjastossa toivottiin järjestettävän kirjallisuuteen ja kulttuuriin littyviä tapahtumia.

Tiloissa parannusta toivottiin saniteettitiloihin ja lastenosastoon, josta toivottiin suurempaa. Kahviosta toivottiin modernimpaa.

Pääkirjaston sijainti ja arkkitehtuuri saivat kiitosta, mutta saavutettavuutta pidettiin osin huonona parkkipaikkojen vähäisen määrä, pienten tilojen ja kulkureittien sekä bussipysäkin puuttumisen vuoksi.

Oulun pääkirjasto muuttuu peruskorjauksen myötä keskustakirjastoksi. Hankeselvityksen on määrä valmistua syksyllä.