Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

UPM aikoo sulkea Kai­po­lan pa­pe­ri­teh­taan Jäm­säs­sä, suun­ni­tel­ma tar­koit­tai­si noin 450 työ­pai­kan me­ne­tys­tä

Suunnitelma tarkoittaisi noin 450 työpaikan menetystä.

Helsinki

Metsäyhtiö UPM suunnittelee Jämsän Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelma tarkoittaisi noin 450 työpaikan menetystä.

UPM perustelee suunnitelmaa sillä, että Kaipolan tehdas on yhtiön paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin. Tämä johtuu UPM:n mukaan muun muassa korkeista logistiikka- ja työvoimakustannuksista sekä sääntelyyn ja verotukseen liittyvistä syistä.

Helsingin Sanomien mukaan tehdasta suunnitellaan suljettavaksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi lehti kertoo, että Kaipolan tehtaalla on Suomen viimeinen sanomalehtipaperia valmistava paperikone.

Päijänteen rannalla sijaitseva Kaipolan paperitehdas on perustettu vuonna 1952. Tehtaalla on kolme paperikonetta.

Kaipolan tehtaan sulkeminen on osa UPM:n toiminnan tehostamisjärjestelyjä, joilla tavoitellaan 75 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Tehostamissuunnitelmiin kuuluu myös muun muassa Shottonin tehtaan myynti Walesissa.

Lopulliset päätökset suunnitelman toteutuksesta tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, UPM kertoo tiedotteessaan.

UPM kertoo myös aloittavansa Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren sellutehtailla yt-neuvottelut, jotka koskevat tehtaiden tukitoimintoja. Muutoksilla pyritään lisäämään joustavuutta ja tehokkuutta kunnossapidossa tuotannossa ja hallinnossa, yhtiö sanoo.

Suunnitelma johtaa enimmillään 110 työpaikan vähennyksiin.

Lisäksi UPM:n Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella kaavaillaan tehtaan organisaation uudelleenjärjestelyä kilpailukyvyn parantamiseksi. Suunnitellut toimet vaikuttavat toteutuessaan noin 50 työpaikkaan.