Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ul­ko­mi­nis­te­riö sel­vit­ti suo­ma­lais­dip­lo­maat­tei­hin koh­dis­tu­neen va­koi­lu­ta­pauk­sen – hait­ta­oh­jel­ma erit­täin ke­hit­ty­nyt

Vakoiluohjelma on pystytty ujuttamaan matkapuhelimeen käyttäjän huomaamatta.

Ulkoministeriö kertoo saaneensa selvitettyä suomalaisiin diplomaatteihin kohdistuneen kybervakoilutapauksen. Vakoilu on tapahtunut erittäin kehittyneen haittaohjelman avulla.

Vakoiluhaittaohjelma on pystytty tuomaan käyttäjän Apple- tai Android-puhelimeen hänen huomaamattaan. Vakoiluohjelma on voinut mahdollistaa hyvin laajasti puhelimessa olevan tiedon ja sen ominaisuuksien hyväksikäytön.

Ulkoministeriö on selvittänyt tapausta eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa syksyn ja talven aikana.

Vakoiluohjelma on uitettu Suomen ulkomailla työskentelevien henkilöiden puhelimiin. Selvityksen perusteella on pystytty arvioimaan vakoilun ajankohta. Vakoilu ei ole tällä hetkellä aktiivista.

Puhelimella käsiteltävä tieto on ulkoministeriön mukaan julkista tai korkeimmillaan turvallisuusluokka neljän tason tietoa, joka on alin turvaluokittelun aste.

Laittomalta tiedustelulta ei voida koskaan suojautua täysin

Ministeriö huomauttaa kuitenkin, että vaikka tieto ei suoraan olisi luokiteltua, tieto ja sen lähde voivat olla diplomaattien välisen luottamuksen piirissä.

Ministeriön mukaan erityisesti ulko- ja turvallisuuspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuu paljon mielenkiintoa, joka voi näyttäytyä myös laittomana tiedusteluna.

Uhkaan varaudutaan erilaisin keinoin, mutta laittomalta tiedustelulta ei voida koskaan suojautua täysin.