Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Tilaajille

Tut­ki­mus: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta liikkuu met­säs­sä tur­val­li­sin mielin, mutta eivät kaikki – Poh­jois-Suo­mes­sa kul­ki­joi­ta pe­lot­ta­vat etenkin "e­pä­mää­räi­set hiip­pa­rit"

Suurin osa suomalaisista liikkuu metsässä turvallisin mielin.
Suurin osa suomalaisista liikkuu metsässä turvallisin mielin.
Kuva: Vesa Joensuu

Suurin osa suomalaisista liikkuu metsässä turvallisin mielin. Asia käy ilmi Suomen Ladun Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.

Osa suomalaisista kuitenkin pelkää metsässä kulkiessaan. Tutkimuksen mukaan yleisimmin pelko liittyi epäilyttäviin hiippareihin, petoeläimiin ja pimeään.