Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Tur­ve­ruuk­ki tekee noin 18 mil­joo­nan euron alas­kir­jauk­sen – "Tur­peen ky­syn­nän vä­he­ne­mi­nen on ollut en­na­koi­tua no­peam­paa"

Turveruukki Oy tekee noin 18 miljoonan euron alaskirjauksen, joka kohdistuu yhtiön turvevarantoihin ja puupolttoainevarastoihin, tiedotteessa kerrotaan.

Turveruukki kuuluu Oulun Energia -konserniin.

Alaskirjaus johtuu energiaturpeen kysynnän voimakkaasta laskusta tulevina vuosina sekä puuvarastoihin liittyvistä arvonalentumisista.

– Turpeen kysynnän väheneminen on ollut ennakoitua nopeampaa, sanoo Turveruukki Oy:n toimitusjohtaja Pertti Vanhala tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan alaskirjaus ei vaikuta Turveruukin toimintaan tai kykyyn suoriutua sopimusten ja ympäristölupien mukaisista velvoitteista.