Oulun kaupunginjohtaja: Katso Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ha­ke­neet

Pääkirjoitus: Valtion ener­gia­re­mont­ti­ta­kaus­ten ulo­tut­ta­va myös syr­jä­seu­duil­le

Tur­ve­ruuk­ki tekee noin 18 mil­joo­nan euron alas­kir­jauk­sen – "Tur­peen ky­syn­nän vä­he­ne­mi­nen on ollut en­na­koi­tua no­peam­paa"

Turveruukki Oy tekee noin 18 miljoonan euron alaskirjauksen, joka kohdistuu yhtiön turvevarantoihin ja puupolttoainevarastoihin, tiedotteessa kerrotaan.

Turveruukki kuuluu Oulun Energia -konserniin.

Alaskirjaus johtuu energiaturpeen kysynnän voimakkaasta laskusta tulevina vuosina sekä puuvarastoihin liittyvistä arvonalentumisista.

– Turpeen kysynnän väheneminen on ollut ennakoitua nopeampaa, sanoo Turveruukki Oy:n toimitusjohtaja Pertti Vanhala tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan alaskirjaus ei vaikuta Turveruukin toimintaan tai kykyyn suoriutua sopimusten ja ympäristölupien mukaisista velvoitteista.