JUURI NYT : Ou­lu-Ka­jaa­ni-vä­lin junat kor­va­taan lin­ja-au­toil­la tors­tai­hin saakka – KS: Myrsky kaatoi puita Oulun ja Kon­tio­mäen vä­li­sel­le ju­na­ra­dal­le

SÄHKÖAUTOT: Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

Tur­val­li­sem­man tie­ver­kos­ton suun­ni­tel­mat valmiit

Tiehallinnon tavoitteena on oleellisesti parantaa maamme tieverkoston turvallisuutta vuoteen 2025 mennessä. Suurin osa kohennettavista tiekilometreistä saisi keskikaiteen ja ohituskaistat.

Tiehallinnon päätieverkkoa koskevat kohennussuunnitelmat ovat pitkällä. Niistä on jo olemassa kartta, joka paljastaa yksityiskohtaisesti, millainen päätieverkostomme pitäisi Tiehallinnon mielestä olla vuonna 2025, eli18 vuoden kuluttua. Nelikaistaisia teitä on tarkoitus rakentaa nykyisestään noin 600 kilometriä lisää, mutta suurin osa parannushankkeista käsittäisi nykyisin vilkkaimmin liikennöityjen teiden varustamista keskikaiteilla ja ohituskaistoilla. Yhteensä tällaisia teitä on tarkoitus rakentaa maahan noin 3 300 kilometriä. Muutos on todella merkittävä, sillä tällä hetkellä keskikaiteellisia ohituskaistateitä löytyy Suomesta vain noin 30 kilometriä.

Kartta kertoo muun muassa sen, että Oulu-Kemi -väli halutaan kohentaa jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi koko pituudeltaan ja että 4-tiestä jäisi vain lyhyt pätkä suurin piirtein Pulkkilasta Pyhäjärvelle nykyiseen muotoonsa.

Myös rannikon 8-tie on tarkoitus kunnostaa koko pituudeltaan aina Vaasaan asti.

Tienpidon johtaja Aulis Nironen Tiehallinnosta arvioi, että koko hankkeen kustannukset ovat 6-7 miljardia euroa, mutta vuositasolla suunnitelman toteuttaminen edellyttäisi vain tieinvestointeihin vuosittain suunnatun määrärahan kaksinkertaistamista nykyisestään noin 300 miljoonaan euroon.

"Tämäkin taso olisi vain sama kuin, missä investointirahat olivat vielä 1990-luvun alussa, joten en pidä sitä epärealistisena", Nironen toteaa.

Nironen muistuttaa, että viimeksi valmistuneet liikennepoliittiset selonteot myös edellyttävät liikenneinvestoinneille nykyistä pitkäjännitteisempää päätöksentekoa ja rahoitusta.

Ensiapuna täristävät keskimerkinnät

Keskikaiteet on lisäksi todettu varsin tehokkaaksi keinoksi vähentää ennen kaikkea tuhoisia nokkakolareita. Mutta lisääntyvästä turvallisuudesta joudutaan myös maksamaan, sillä Nirosen mukaan kilometri keskikaiteellista ohitustietä maksaa keskimäärin noin miljoona euroa.

Tiehallinto ei ole kuitenkaan jäänyt pelkästään odottamaan rahoja keskikaiteiden rakentamiseen vaan se on ottanut kohtaamisonnettomuuksien estämiseksi käyttöön huomattavasti halvemman keinon: täristävien keskimerkintöjen tekemisen liikenteellisesti vilkkaimmille valtateille.

Täristävän keskimerkin tehtävänä on havahduttaa vahingossa toiselle ajokaistalle ajautumassa olevan ajoneuvon kuljettaja. Niiden uskotaankin vähentävän esimerkiksi nukahtamisesta tai tahattomasta virheestä, esimerkiksi pimeässä johtuvia kaistanvaihtoja.

Tietä autoon välittyvä tärinä ja ääni on sen verran epämiellyttävä, että sen uskotaan myös vähentävän toisen auton perässä roikkumista keskiviivan tuntumassa ja pakottavan kuljettajan keskittymään ennen kaikkea ajotehtävään, jolloin yleinen turvallisuus parantuu. Merkinnät tienpintaan tehdään jyrsimällä ja yhtenäisesti koko tieosuudelle.

Esimerkiksi Oulun tiepiirin alueelle täristäviä tiemerkintöjä tehdään tämän kesän aikana yhteensä noin 417 kilometrille.