Kolumni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­taus­tai­nen Ma­rian­ne Le­hi­koi­nen auttaa naisia pää­se­mään yrit­tä­jyy­den huip­pu­tu­lok­siin

Turpeen ve­ro­tuk­seen tulee korotus ja lat­tia­hin­ta­me­ka­nis­mi – teol­li­suu­del­le uusi säh­köis­tä­mis­tu­ki kan­nus­ta­maan hii­li­neut­raa­liin tuo­tan­toon

Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan. Työsuhdesähköauton latausetu työpaikoilla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduksi vuosiksi 2021-2025.

EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta saadaan tukea turvetta korvaavien investointien edistämiseen ja alalla toimivien yrittäjien, työntekijöiden ja kohdealueiden sopeutumiseen.
EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta saadaan tukea turvetta korvaavien investointien edistämiseen ja alalla toimivien yrittäjien, työntekijöiden ja kohdealueiden sopeutumiseen.
Kuva: Nea Ilmevalta

Hallitus sopi budjettiriihessä energiaverouudistuksen ensimmäisestä vaiheesta. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan sillä vahvistetaan myös vähäpäästöisen teollisuuden kilpailukykyä.

Teollisuuden sähkövero lasketaan EU:n sallimaan minimiin heti ensi vuoden alusta. Sen mukana poistuu suurin osa teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmästä. Jäljelle jäävä osa lakkautetaan neljän vuoden siirtymäajalla.

Nykymuotoinen teollisuuden päästökauppakompensaatio lakkaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Energiaintensiiviselle teollisuudelle luodaan uusi määräaikainen sähköistämistuki, joka kannustaa entistä tehokkaammin hiilineutraaliin tuotantoon ja joka huomioi kustannuskilpailukyvyn.

– Teollisuuden sähköistymisen edistäminen on samalla suhdannepoliittinen vahva tuki vientiteollisuudelle, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi.

Turpeen energiakäyttö puolittuu

Lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla heti ensi vuoden alussa. Tässä yhteydessä myös turpeen polton verotus kiristyy 2,7 eurolla megawattituntia kohtia.

Turpeen verotuksessa otetaan vuodesta 2022 lähtien käyttöön lattiahintamekanismi.

– Se varmistaa, että yhdessä päästöoikeuden hinnan kanssa turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että turpeen verotus kiristyy, jos päästöoikeuksien hinnat ovat liian matalalla, sisäministeri Ohisalo sanoi.

Mekanismin yksityiskohdista päätetään ensi kevään kehysriihessä tiedepohjaisen asiantuntijavalmistelun pohjalta. Vastaavalla mallilla on Iso-Britanniassa vähennetty kivihiilen käyttöä.

Lämmityksen ilmastopäästöjä pyritään vähentämään myös siirtämällä kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja konesalit alempaan sähköveroluokkaan.

Työsuhdesähköautoille etuja

Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan. Työsuhdesähköauton latausetu työpaikoilla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduksi vuosiksi 2021-2025.

Työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistetaan ja työsuhdepolkupyörä säädetään 1 200 euroon saakka verovapaaksi.

EU:n elpymisvälineellä rahoitetaan Suomen kestävän kasvun ohjelma. Sillä rahoitetaan vihreää siirtymää 0,9–1,2 miljardia euroa. Tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta.

EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta saadaan tukea turvetta korvaavien investointien edistämiseen ja alalla toimivien yrittäjien, työntekijöiden ja kohdealueiden sopeutumiseen.

– Myös turvetuottajilla on aikaa reiluun oikeudenmukaiseen siirtymään. Mitään ei tehdä yhdessä yössä, Ohisalo sanoi.

Veikkausvoittovarojen aukko paikataan

Hallitus päätti veikkausvoittovarojen tuottoon syntyneen aukon korvaamisesta ensi vuonna täysimääräisesti edunsaajille, joita ovat yleishyödylliset toimijat.

Tämä noin 347 miljoonan euron ratkaisu koostuu arpajaisveron alentamisesta, jakamattomien tuottojen osittaisesta purkamisesta sekä budjettivaroista. Ratkaisu kohdistuu myös hevosurheilulle.

– Ensi vuoden ratkaisu antaa edunsaajille aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen. Täysimääräinen yhteisten budjettiverojen kautta tapahtuma kompensaatio ei ole enää samassa laajuudessa mahdollista tulevina vuosina, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi.

Hallitus tuo ensi vuonna eduskuntaan esityksen arpajaislain uudistamisesta.

– Siinä vahvistetaan Veikkauksen yksinoikeusasemaa ja siihen sisällytetään useita toimia pelihaittojen estämiseksi.