Tu­pok­sen Ank­ku­ri­lah­den yritys- ja teol­li­suus­alue laa­je­nee noin 113 heh­taa­ril­la

Kaavoitettavasta alueesta 80 hehtaaria on kunnan omistuksessa.

Tupoksen Ankkurilahden kaava-alue laajenee noin 113 hehtaarilla. Kaavoitettavasta alueesta 80 hehtaaria on kunnan omistuksessa.

Asemakaava-alue koostuu kahdesta erillisestä alueesta nelostien molemmin puolin. Toinen alue sijoittuu nykyisen Ankkurilahden asemakaava-alueen ja Jukurintien eteläpuolelle. Se on suuruudeltaan 20 hehtaaria. Alue on merkitty osayleiskaavassa kaupallistille palveluille ja teollisuudelle. 

Toinen alue rajautuu lännessä Ouluntiehen, idässä nelostiehen ja etelässä pääosin Tyrnäväntiehen. Yleiskaavamerkinnän mukaan alueelle voi kaavoittaa esimerkiksi paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikön sekä työpaikkoja.

Limingan kunnanvaltuusto hyväksyi moottoritien itäpuolella olevan alueen asemakaava jo huhtikuussa. 

Länsipuolella oleva alue tuotiin valtuuston hyväksyttäväksi vasta nyt, kun kaupallisten vaikutusten arviointi on tehty myös Kempeleen puolella.

Tupoksen Ankkurilahden alueen nykyinen tonttivaranto on osoittautunut riittämättömäksi vastaamaan odotettavissa olevaa kysyntää. Asemakaavalaajennuksen myötä tarjolla olisi runsaasti yritystontteja.