Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Tuore väi­tös­tut­ki­mus: Nor­maa­li­pai­noi­set laih­dut­ta­jat li­hoi­vat 11 vuo­des­sa enemmän kuin he, jotka eivät laih­dut­ta­neet

Laihdutusyritykset voivat johtaa normaalipainoisten henkilöiden lihomiseen pidemmällä aikavälillä, toteaa tuore väitöstutkimus.
Laihdutusyritykset voivat johtaa normaalipainoisten henkilöiden lihomiseen pidemmällä aikavälillä, toteaa tuore väitöstutkimus.
Kuva: Teija Soini

Laihduttamisyritykset nostavat normaalipainoisten riskiä lihoa ja sairastua kakkostyypin diabetekseen pitkällä aikavälillä, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta. 

Helsingin yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa selvitettiin laihduttamisen yhteyttä useisiin taustatekijöihin, lihomiseen sekä riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen pitkällä aikavälillä. 

Tutkimuksessa selvisi, että alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat 11 vuoden aikana enemmän kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet. 

Tutkimus hyödynsi kansallista Terveys 2000 -tutkimusta ja sen seurantatutkimusta. Väitöstutkimus käytti 30 vuotta täyttäneiden otosta, joka kattoi yli 8 000 ihmistä. 

Edellisvuoden laihdutusyrityksiä ja painonmuutoksia kerättiin lähtötilanteessa kyselylomakkeella. 

Tutkimuksessa selvisi, että laihduttamisyritykset, laihduttaminen sekä painon vaihtelu olivat yhteydessä painoindeksin ja vyötärönympäryksen kasvuun seurannan aikana. 

Tutkimuksessa tarkastelluista henkilöistä yhteensä 39 prosenttia naisista ja 24 prosenttia miehistä oli yrittänyt laihduttamista edellisen vuoden aikana. Tutkimukseen osallistuneista naisista 15 prosenttia oli onnistunut pudottamaan painoaan samalla ajanjaksolla. Miehistä 10 prosenttia oli onnistunut. 

Väitöstutkimuksen tehnyt elintarviketieteiden maisteri Laura Sares-Jäske kertoo tiedotteessa, että laihduttaminen oli yleistä eritoten 30–39-vuotiailla, reilusti ylipainoisilla henkilöillä sekä korkeasti kouluteituilla. 

– Suurin osa laihduttajista ilmoitti terveellisempiä elintapoja kuin ne, jotka eivät laihduttaneet. Toisaalta laihduttajilla oli epäedullisemmat veren rasva-arvot, heikompi koherenssin eli elämänhallinnan tunne ja enemmän huolia ulkonäöstä ja terveydestä kuin henkilöillä, jotka eivät laihduttaneet, Sares-Jäske kuvailee.

Sares-Jäskeen mukaan alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat seurannan aikana enemmän, kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet. Lihavien kohdalla vastaavaa eroa ei havaittu. 

15 vuoden seurannan aikana tyypin 2 diabetekseen sairastui 417 henkilöä. Tutkimuksen mukaan laihduttaminen oli yhteydessä suurempaan riskiin sairastua diabetekseen seurannan aikana. Eritoten laihduttavilla henkilöillä, joilla oli epätervellisiä elintapoja oli suurempi riski sairastua. 

Epäonnistuneilla laihdutusyrityksillä voi olla haitallisia seurauksia

Sares-Jäske arvoi, että yhteyksien taustalla on laihdutusyritysten taipumus epäonnistua. Sares-Jäskeen mukaan laihduttaminen aktivoi biologisia mekanismeja muun muassa madaltamalla aineenvaihduntaa ja lisäämällä näläntunnetta. Kyseiset mekanismit ovat biologisia keinoja ehkäistä laihtumista ja edesauttaa lihomista. 

– Vaihtoehtoisesti on mahdollista, että laihduttajat ovat alun perin muiden tekijöiden vuoksi suuremmassa riskissä lihoa ja sairastua, Sares-Jäske arvioi.

Epäonnistunut laihduttaminen voi myös johtaa toistuviin laihduttamisyrityksiin ja painon jojoiluun. Sares-Jäskeen mukaan eritoten kehnosti toteutettu laihduttaminen voi olla yhteydessä haitallisiin seurauksiin. 

Vastaavia tuloksia on saatu jo aiemmin havainnoivissa pitkäaikaistutkimuksissa. Sares-Jäske toteaakin, että normaalipainoisten tulisi välttää turhia laihduttamisyrityksiä ja keskittyä tervellisten elintapojen omaksumiseen ja estää näin painon nousua tulevaisuudessa. 

Vaikka väitöstutkimuksen tulosten mukaan epäonnistunut laihduttaminen voi aiheuttaa haitallisia seurauksia, kannattaa Sares-Jäskeen mukaan laihtuminen asettaa tavoitteeksi mikäli siitä on terveydellistä hyötyä. 

– Painon pudotus on kuitenkin hyvä toteuttaa suunnitelmallisesti siten, että se perustuu myönteisiin elintapamuutoksiin ja siten, että tavoitteena on pysyvä painonhallinta, hän sanoo.