Top­pi­lan sii­lo­jen rä­jäy­tys­ten tut­kin­ta lo­pe­tet­tiin

Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä, että kukaan olisi syyllistynyt rikokseen.

-
Kuva: Tapio Maikkola

Poliisi on lopettanut Toppilan siilojen räjäytystyöhön kohdistuneen rikostutkinnan.

Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä, että kukaan olisi syyllistynyt rikokseen.

Poliisi selvitti tutkinnassaan, aiheutuiko siilojen räjäytyksistä vaaraa ulkopuolisille.

Se tutki tapausta vaaran aiheuttamisena. Sen täyttyminen edellyttää, että joku tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran.