"Toi­vom­me, että tar­kas­te­lu jou­dut­taa koko pää­ra­dan ke­hit­tä­mis­tä" – Oulun kau­pun­ki­seu­tu ja valtio sol­mi­vat MAL-so­pi­muk­sen

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista torstaina. Tässä yhteydessä valtio ja Oulun kaupunkiseutu allekirjoittivat kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen tähtäävät sopimukset.

Myös Turun, Tampereen ja Helsingin kaupunkiseudut solmivat sopimuksen.

Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että sovittujen toimien toteutus Oulun kaupunkiseuduilla on osin jo käynnistynyt kesäkuussa saavutetun neuvottelutuloksen pohjalta.

Nyt sinetöidyillä sopimuksilla tavoitellaan hiilineutraalia Oulun kaupunkiseutua, lisätään asuntotuotantoa ja nostetaan kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen kulkutapaosuutta.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

– Oulun seudulle ja Pohjois-Suomelle on erittäin tärkeää, että MAL-sopimukseen kirjattu Tampere-Oulu-välityskykytarkastelu tehdään nopeasti. Toivomme, että tarkastelu jouduttaa koko pääradan kehittämistä ja näin myös meille tärkeän Liminka-Oulu kaksoisraiteen etenemistä. Raideosuudella matkustaa noin 1,2 miljoonaa henkilöä vuodessa ja tavaraliikenteen noin 7 miljoonan tonnin kuljetusmäärät ovat toiseksi suurimmat koko Suomessa, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala toteaa tiedotteessa.

– Uusissa MAL-sopimuksissa katse on suunnattuna 2030-luvulle. Tämä auttaa pitkäjänteisten kauas katsovien suunnitelmien tekemistä hiilineutraalin yhdyskuntarakenteen ja kestävän liikennejärjestelmän kehittämiseksi, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Valtio on sitoutunut kestävän liikkumisen hankkeisiin yli 750 miljoonan euron rahoituksella ja yhdessä kuntien sitoumusten kanssa sopimuksilla käynnistetään vähintään 1,4 miljardin euron toimenpiteet.  Summasta suurin osa kohdennetaan raide- ja raitiotieliikenteeseen. Lisäksi luvassa on merkittäviä parannuksia pyöräilyyn ja kävelyyn sekä joukkoliikenteen palveluihin.

Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen ovat neuvotelleet Oulun seudun kunnat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä, Pohjois-Pohjanmaan liitto, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueiden Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Päivitetty kello 15.20: Lisätty jutun toinen kappale.