Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Kolumni
Tilaajille

Toimiva il­ma­puo­lus­tus on us­kot­ta­van puo­lus­tuk­sen kul­ma­ki­vi

HX-hanke etsii Suomelle parasta hävittäjää. Sotilaallinen suorituskyky lopulta ratkaisee Suomen valinnan, Lauri Puranen muistuttaa.

Yksi valtion tärkeimmistä tehtävistä ja velvollisuuksista on kyky puolustaa omaa aluettaan ja suvereniteettiaan uskottavasti. Uskottavan puolustuksen perustuksia ovat materiaalinen valmius, osaaminen ja maanpuolustustahto. Perimmäisenä tarkoituksena on ennalta ehkäistä tilanne, jossa maa joutuu sotilaallisen voimankäytön kohteeksi.

Suomen puolustusjärjestelmä koostuu maa-, meri- ja ilmavoimien sekä kaikille yhteisistä suorituskyvyistä. Puolustusjärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään siten, että Puolustusvoimat kykenee toteuttamaan sille asetetut lakisääteiset tehtävät. Tavoitteena on Puolustusvoimien tehtäviin, turvallisuusympäristön vaatimuksiin vastaava ja Suomen resursseihin optimoitu puolustusjärjestelmä. Kaiken päämääränä on uskottava ja kriisejä ennaltaehkäisevä puolustuskyky.