Mainos

Tiina Talala on en­sim­mäi­nen muu­tos­agent­ti

Myös hankintaneuvonta jatkuu entiseen malliin

-
Kuva: Anni Jyrinki

Maamme ihan ensimmäiset muutosagentit on valittu pilottiprojekteihin, joista yksi starttaa juuri Pohjois-Pohjanmaalla. Muutosagenttina alueellamme toimii Tiina Talala.

Muutosagentit valitsi kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistävä KEINO-osaamiskeskus ja KEINO-muutosagentin tehtävä on neuvoa ja tukea alueen hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden kuten kuntien ja yritysten välillä.

”Odotan innolla muutosagentin hommia. Minua aidosti kiinnostaa hankinnat ja hankintojen kautta paremman huomisen mahdollistaminen. On tärkeää nähdä metsä puilta”, Talala kuvailee tunnelmia ennen uuden projektin alkua.

Kestävä kehitys huomioon kaikessa

Talalan mielestä tämän päivän maailmassa meidän on kyettävä huomioimaan kestävä kehitys kaikessa, mitä teemme, niin ympäristöasioissa kuin sosiaalisen kestävyyden osalta.

”Työni ei juurikaan muutu aikaisemmasta hankinta-asiamiehen työstä. Käytännössä asiakkaat pysyvät samoina ja asiat, joista puhun. Nyt vaan saan muun muassa innovatiivisiin hankintoihin tarjottua paremmin tukea kuin hankinta-asiamiehenä, sillä onhan KEINOn muutosagentilla takanaan mieletön määrä osaamista. Konsortioon kuuluu: Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, VTT Oy, Business Finland, SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Sitra.”

Hankintoihin parhaat ratkaisut

KEINOn muutosagentin tärkeimmät asiakkaat ovat julkisella sektorilla hankintoja tekevät henkilöt.

”Heidän kanssaan pyritään yhteistyössä löytämään parhaita ratkaisuja vaikuttavampiin hankintoihin, joissa kestävä kehitys on huomioitu. Tarkoituksena on myös löytää parhaat käytännöt ja toimintatavat Suomesta. Eli käytännössä tämä tarkoittaa verkoston rakentamista ammattilaisten välille ja tiedon viestimistä.”

Painopiste toiminnassa on innovatiivisessa hankinnassa ja kestävän kehityksen arvoissa.

”Eli minuun kannattaa olla yhteydessä heti kun hankintaa aletaan valmistella. Vaikka tärkein asiakas tässä roolissa on hankkijat hankintayksiköissä, pitää muistaa, että niitä innovaatioita tekevät yritykset. Tärkeää on edelleen viestiä hankinnan tavoitteita tarjoajille ja löytää sieltä vaikuttavampia tapoja toteuttaa hankinta. Erittäin tärkeänä näen myös sen, että viestimme yrityksille, mitä vaatimuksia heiltä tullaan odottamaan kestävän kehityksen saralla”, Talala avaa lisää muutosagentin työpalettia.

Hankintaneuvonta jatkaa

Hankinta-asiamiespalvelu hanke päättyi, mutta hankintaneuvonta jatkaa.

”Tuo kyseinen hanke, Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle, oli Pohjois-Pohjanmaan liiton, alueemme kuntien ja PPY yhdessä rahoittama hanke. Tarkoituksena oli lisätä pk-yritysten valmiuksia tarjota julkiselle sektorille palveluitaan ja tuotteitaan. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tarjoavat edelleen kaikille yrittäjille veloituksetonta hankintaneuvontaa”, Tiina Talala kertoo.

Tähän toimintaan rahat tulevat Suomen Yrittäjiltä, joka puolestaan saa rahoituksen Työ ja- elinkeinoministeriöltä. Lakiuudistuksen myötä kyseessä on hankintalain velvoittama palvelu.

”Tällä hetkellä palvelun koordinoinnista vastaa siis Suomen Yrittäjät ja kyse ei enää ole hankkeesta, jolla on alku ja loppu, vaan jatkuva palvelu.”

”Hankintaneuvonta pysyy nyt ja jatkossa veloituksettomana palveluna. Edelleen minulta saa opastusta julkisissa hankinnoissa askarruttaviin kysymyksiin. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus painottaa avustamista sähköisessä tarjoamisessa, sekä ryhmittymänä tarjoamista. Mutta luonnollisesti tämä on edelleen kahden kauppaa. Näitä tavoitteita ei edistetä, jos vuoropuhelua ei käydä myös hankintayksiköiden kanssa”, muutosagentin työn lisäksi hankintaneuvojana jatkava Talala pohti.