Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Tilaajille

Te­no­joen si­vu­jo­kiin ei myydä tänä vuonna ka­las­tus­lu­pia ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le: "Koem­me, että tässä ti­lan­tees­sa on vas­tuul­lis­ta pi­dät­täy­tyä"

Lohenkalastus Tenojoella on kiellettyä tulevalla kalastuskaudella.
Lohenkalastus Tenojoella on kiellettyä tulevalla kalastuskaudella.
Kuva: Olli Miettunen

Vetsijokeen ja Utsjokeen ei tänä vuonna myydä lainkaan kalastuslupia ulkopaikkakuntalaisille valtion vesialueille, Metsähallitus tiedottaa.

Tenojoen pääuoman ja sivujokien lohenkalastus on asetuksella kielletty tulevalla kalastuskaudella lohikantojen suojelemiseksi. Kielto koskee Suomen lisäksi Norjaa.