Lukijalta
Mielipide

Tarvitsemme jatkossa sekä uskontojen ja katsomusten tuntemusta että kykyä puhua uskonnoista

Uskontojen merkitys kasvaa globalisaation seurauksena. Jotta voimme kohdata eri tavalla ajattelevan kunnioittavasti, meidän tulee tuntea myös omat juuremme, arvomme ja perinteemme.

Uskontojen merkitys kasvaa globalisaation seurauksena. Jotta voimme kohdata eri tavalla ajattelevan kunnioittavasti, meidän tulee tuntea myös omat juuremme, arvomme ja perinteemme. Paras tapa ehkäistä uskonnollista fanatismia ja radikalisoitumista on tarjota asianmukaista ja kriittistä tietoa omasta ja muista uskonnoista sekä niiden sisäisestä moninaisuudesta.

Presidentti Sauli Niinistö painotti uudenvuodenpuheessaan toisen ymmärtämisen merkitystä.

Tieto uskonnoista ja kulttuureista lisää ymmärrystä ihmisten välillä. Ymmärrys vähentää ennakkoluuloja ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Tarvitsemme jatkossa sekä uskontojen ja katsomusten tuntemusta että kykyä puhua uskonnoista.

Ylen kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista olisi valmis korvaamaan uskonnon ja elämänkatsomuksen opetuksen kaikille yhteisellä oppiaineella. Olen toista mieltä.

Ruotsissa, jossa on siirrytty yhteiseen katsomusaineeseen, koululaisten yleinen tietotaso uskonnoista on heikentynyt voimakkaasti. Näin kävisi myös Suomessa, koska uskontoja koskeva aines ohenisi osana yhteistä oppiainesta. Norjassa on ajauduttu kiistoihin yhteisen oppiaineen sisällöstä. Samat kysymykset, jotka Suomessa ovat olleet nähtävillä koulujen juhlatilanteissa, ovat Norjassa tulleet katsomusaineen sisälle. Näin tulisi hyvin todennäköisesti käymään myös Suomessa.

"Puolustan jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta saada koulussa oman uskontokuntansa mukaista opetusta."

Oulun piispa Jukka Keskitalon kirjoitti 7.1. Kalevan blogissaan, että nykyinen oman uskonnon opettamisen malli ja sen rinnalla elämänkatsomustieto on käytettävissä olevista vaihtoehdoista ylivoimaisesti paras. Se toteuttaa uskonnonvapautta kaikkein parhaiten. Se ottaa hyvin huomioon myös uskonnollisten vähemmistöjen aseman, kun heilläkin on tietyn oppilasmäärän täyttyessä mahdollisuus saada oman uskontonsa mukaista opetusta.

Olen piispan kanssa sama mieltä. Puolustan jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta saada koulussa oman uskontokuntansa mukaista opetusta.

Koulussa toteutettava oman uskonnon opetus antaa lapsille ja nuorille hyviä valmiuksia toimia monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa. Se tarjoaa tietoa sekä omasta taustasta että ympärillä vaikuttavista kulttuureista ja uskonnoista. Se opettaa kulttuurin uskontoon liittyvistä syvärakenteista. Se antaa eväitä uskontojen vuoropuheluun ja keskinäiseen ymmärtämiseen.

Opetusministeri Li Andersson ehdotti viime syyskuussa, että elämänkatsomustiedosta tulisi kaikille valinnainen oppiaine. On syytä muistaa, että elämänkatsomustieto syntyi aikanaan korvaavaksi oppiaineeksi uskonnottomille. Sitä on kehitetty tämän lähtökohdan perusteella. Se sisältää melko vähän tietoa eri uskonnoista.

Katsomusaineet ovat tärkeä osa sivistystä. Ne auttavat meitä kasvamaan ihmisinä omaan täyteen mittaamme ja elämään yhteisöissä. Sivistys tuo taidon ymmärtää itseä ja muita. Se auttaa meitä elämään ihmisiksi ja kunnioittamaan toistemme vakaumusta. Katsomusaineiden kehittämisessä kannattaa edetä maltillisesti. Tarvitaan pitempiaikaisia kokeiluja ja tutkimuksia esimerkiksi siitä, mitä katsomuksellisia aineksia voitaisiin opettaa kaikille yhteisesti. Meidän ei tule missään tapauksessa luopua oman uskonnon opettamisen erinomaisesta mallista. Oman uskonnon opetus vahvistaa sydämen sivistystä.

Mikko Kinnunen

kansanedustaja (kesk.)

sivistysvaliokunnan jäsen

Reisjärvi

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.