Karavaanarielämä: Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan toinen koti

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Tal­vi­vaa­ran me­tal­li­teh­das käyn­nis­tet­tiin

Marraskuun 15. päivänä pysäytetty Talvivaaaran kaivoksen metallitehdas on käynnistetty.

Marraskuun 15. päivänä pysäytetty Talvivaaaran kaivoksen metallitehdas on käynnistetty. Tauon tarkoitus oli yhtiön mukaan saada prosessiliuoksen metallipitoisuutta nostetuksi.

Talvivaarassa on nyt töissä noin 570 henkilöä. Suurin osa tekee 12 tunnin työvuoroa. Malmin louhinta ja murskaus on toistaiseksi keskeytetty.

Käräjäoikeus antoi pari viikkoa sitten luvan yrityssaneerauksen aloittamiseen Talvivaara Kaivososakeyhtiössä.

Kaivostoimintaa harjoittavan Talvivaara Sotkamon pitää toimittaa lisäselvityksiä.